Η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ανταλλάσσουν εμπιστευτικές και ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής και τον διοργανικό διάλογο στην ΕΕ. Τους τελευταίους μήνες, οι βιντεοδιασκέψεις και οι ψηφιακές επικοινωνίες έχουν αντικαταστήσει τις συναντήσεις με φυσική παρουσία, ωστόσο δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι είναι ασφαλείς και απαραβίαστες οι επικοινωνίες αυτές.

Πρέπει οι επικοινωνίες μεταξύ υπαλλήλων της ΕΕ – ιδίως στα υψηλότερα κλιμάκια – να είναι ασφαλείς και απαραβίαστες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διοργανικές ανταλλαγές ευαίσθητων πληροφοριών πραγματοποιούνται ακινδύνως σε όλους τους διαύλους.

Η πρόσφατη παραβίαση 1200 λογαριασμών εκλεγμένων αξιωματούχων και μελών του προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη να θεσπιστούν υψηλότερα πρότυπα επιχειρησιακής ασφάλειας για τις τηλεπικοινωνίες και την αποθήκευση δεδομένων.

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών γραμμών της Επιτροπής και των οργανισμών της;

2. Ποια επιχειρησιακά πρότυπα ασφάλειας και κρυπτογράφησης των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών επικοινωνιών ισχύουν για την Επιτροπή και τους οργανισμούς της, καθώς και για το προσωπικό τους;

3. Αποθηκεύονται επιτόπου τα δεδομένα που παράγονται από την Επιτροπή και τους οργανισμούς της, ή διοχετεύονται σε διακομιστές εκτός της ΕΕ; Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που πωλούν χώρο για αποθήκευση δεδομένων και, εάν ναι, ποια πρότυπα ισχύουν για αυτές και πώς ελέγχονται;