Η Ελλάδα για ακόμη μία φορά μετά το ξέσπασμα της μεταναστευτικής κρίσης καλείται να υπερβεί τις ρεαλιστικές δυνατότητές της, προκειμένου να διαχειριστεί το πλήθος των μεταναστών και των προσφύγων που συρρέουν συνεχώς μαζικά στην χώρα. Η ΕΕ, δια της αρμόδιας εκπροσώπου της για ζητήματα μετανάστευσης, εξήγγειλε ότι είναι διατεθειμένη να συνδράμει την Ελλάδα στην αντιμετώπιση του θέματος σε όλα τα επίπεδα, αναγνωρίζοντας την τεράστια πίεση που υφίσταται η χώρα, ούσα ήδη επιβεβαρυμμένη πολλαπλώς.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Διαθέτει η ΕΕ στοιχεία για το πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν στην Ελλάδα, πόσοι έχουν περάσει στην ΕΕ και πόσοι έχουν επαναπροωθηθεί στις χώρες προέλευσης (ανά κατηγορία: άνδρες, γυναίκες, ασυνόδευτα);

2. Τι σχέδιο υπάρχει για την επαναπροώθηση των προσφύγων στις χώρες της ΕΕ και ποιες χώρες συμμετέχουν σε αυτό;

3. Ποιο είναι το συλλογικό σχέδιο της ΕΕ για την ενσωμάτωση των προσφύγων στις χώρες διαμονής τους;


Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003734/2019

Το 2019 έφτασαν στην Ελλάδα περίπου 73.600 μετανάστες, έναντι 47.900 αφίξεων το 2018 και περίπου 8.800 αφίξεων μέχρι στιγμής το 2020 (έως τις 22 Μαρτίου 2020). Σήμερα, περίπου 51.000 αιτούντες άσυλο φιλοξενούνται στο ελληνικό σύστημα υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα και περίπου 40.000 βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου. Από τις 20 Μαρτίου 2016 έως τις 27 Μαρτίου 2020, 2.134 άτομα εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Τουρκία στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας (139 από αυτά το 2020) και 601 στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας. Από την 1η Ιουνίου 2016 έως τις 18 Μαρτίου 2020, 18.770 άτομα επέστρεψαν οικειοθελώς μέσω του προγράμματος επικουρούμενων οικειοθελών επιστροφών, από τα οποία 13.253 ήταν άνδρες, 3.224 γυναίκες και 2.293 παιδιά. Στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου, από το 2016 έως το 2018, 10.804 αιτούντες άσυλο μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα, ενώ 29 αιτούντες άσυλο μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή, μαζί με τις ελληνικές αρχές, έχει απευθύνει επείγουσα έκκληση για δράση στα κράτη μέλη για τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων από τα ελληνικά νησιά. Η Επιτροπή έχει λάβει δεσμεύσεις από δέκα κράτη μέλη για την παροχή περίπου 1.600 ασφαλών κατοικιών. Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη οι πρώτες μετεγκαταστάσεις 47 ανηλίκων στη Γερμανία και 12 στο Λουξεμβούργο, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες. Επιπλέον, η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο θα περιλαμβάνει προτάσεις για ουσιαστικές μορφές αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με αυτό το θέμα.

Τέλος, η Ελλάδα λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ για την ένταξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στηρίζει επίσης την ανάπτυξη πολιτικών και στοχοθετημένων μέτρων για την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Ιδίως το σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών(1) επικεντρώνεται στη στήριξη της εκπαίδευσης για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες, της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και της ενεργού συμμετοχής στις κοινότητες υποδοχής.
(1) COM(2016) 377 final