Η ευρωβουλευτής απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στηρίζοντάς την ανάγκη παρέμβασης υπέρ των εργαζομένων σε καθεστώς ελαστικής και εποχιακής απασχόλησης, κυρίως στον χώρο της εστίασης & της ταχυδιανομής–delivery.

Η Εύα Καϊλή καταθέτει σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συνθήκες εργασίας και την προσπάθεια επίλυσής τους. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται εκτεθειμένοι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, εργάζονται με χαμηλή αμοιβή, ανασφάλιστοι και χωρίς στήριξη από το κράτος, υπογραμμίζει η Εύα Καϊλή.

Όλοι γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις νέες υπηρεσίες των ηλεκτρονικών πλατφορμών και της οικονομίας διαμοιρασμού, η συμβολή των οποίων στην οικονομία της ΕΕ είναι αδιαμφισβήτητη, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τα εργασιακά οφέλη άλλων κλάδων και χωρίς κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, προβλέπεται επιδείνωση των προβλημάτων τους λόγω της τάσης του Gig Economy και την διεύρυνση της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τύπου Uber, Deliveroo, Toptal, Freelancer. Η ΕΕ οφείλει να παρέμβει, παρέχοντας προστασία και επιδόματα στήριξης των σκληρά αυτών εργαζόμενων, καταλήγει η ευρωβουλευτής.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν παρατηρηθεί προβλήματα καθώς μεγάλες επαγγελματικές ομάδες ελαστικής και εποχιακής απασχόλησης, με σημαντική συμβολή στην οικονομία, αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά το καθεστώς απασχόλησής τους, το εάν λαμβάνουν επαρκές εισόδημα, την κοινωνική προστασία ιδιαίτερα σε περίπτωση ατυχημάτων, και την έλλειψη άλλων οφελών που άλλοι κλάδοι απολαμβάνουν. Σε χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αυτού του τύπου η εργασία αποτελεί συχνά μονόδρομο. Από τέτοια προβλήματα πλήττονται μεταξύ άλλων τα επαγγέλματα του χώρου της εστίασης, της ταχυδιανομής, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες σε διάφορους τομείς. Μάλιστα με την εμφάνιση των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης τύπου Uber, Deliveroo, Toptal, Freelancer αλλά και της τάσης του (Gig Economy) παρά τις διευκολύνσεις και ευκολίες που προσφέρουν, τα συγκεκριμένα προβλήματα έχουν οξυνθεί.
Δεδομένης της απασχόλησης μεγάλου αριθμού πολιτών και των ευκαιριών και κινδύνων που παρουσιάζονται, ερωτάται η Επιτροπή:

Τι νομοθετικά μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία των συγκεκριμένων κλάδων από την Επιτροπή;
Έχει η επιτροπή στατιστικά στοιχεία για την συμβολή των προαναφερθέντων κλάδων στην οικονομία και τον αριθμό εργαζομένων σε αυτούς τους κλάδους και μορφές απασχόλησης;
Ποια είναι η αρχή επιτήρησης και επιβολής της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας;