Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι είχαν εντοπίσει αιφνίδια απώλεια πίεσης κατά μήκος των αγωγών Nord Stream 1 και 2[1]. Σύμφωνα με τις έρευνες που διεξήγαγαν οι δανικές και οι σουηδικές αρχές κατά τις ημέρες που ακολούθησαν την επίθεση, η απώλεια πίεσης ήταν αποτέλεσμα εσκεμμένης επίθεσης στα υποθαλάσσια δίκτυα φυσικού αερίου της Ευρώπης. Η δολιοφθορά αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία[2].

Μολονότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύονται πολύπλοκες οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που ευθύνονται για τις επιθέσεις, εκφράζονται ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και ακεραιότητα των υποθαλάσσιων υποδομών που είναι κρίσιμες για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Ειδικότερα, υπάρχουν 16 υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν τον πυθμένα του Ατλαντικού, τα οποία συνδέουν τις ΗΠΑ με πολυάριθμα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα καλώδια αυτά μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες διαδικτυακών δεδομένων μεταξύ των δύο ηπείρων και συμβάλλουν στη διευκόλυνση παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αξίας περίπου 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ καθημερινά[3].

Επομένως, ερωτάται ο ΑΠ/ΥΕ:

1.Διαθέτει η ΕΕ κάποιο πλαίσιο για την εξασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας των υποθαλάσσιων υποδομών ζωτικής σημασίας;2.Έχει λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της υποθαλάσσιας μεταφοράς δεδομένων και τη διευκόλυνση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών;3.Ποιες προσπάθειες έχει καταβάλει η Επιτροπή για να συνεργαστεί στον τομέα αυτόν με διεθνείς συμμάχους όπως το ΝΑΤΟ;

[1] https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/goodbye-nord-stream-meloni-fallout-draft-dodger-dilemma/
[2] https://www.euronews.com/my-europe/2022/09/27/denmark-and-sweden-issue-navigation-warnings-over-nord-stream-gas-leaks
[3] https://www.nbr.org/publication/submarine-cables/