Χώρες με καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας αναμένεται να ευθυγραμμίζουν τις πολιτικές τους σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας με τις αντίστοιχες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει σήμερα στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία και η Επιτροπή καλεί τις χώρες εταίρους της ΕΕ να επιβάλουν παρόμοιες κυρώσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αντίδραση της Δύσης. Στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένα από τη Σερβία, μια υποψήφια από το 2012 προς ένταξη χώρα, να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΕΕ που ηγείται στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ωστόσο, μολονότι η Τουρκία είναι επίσης από το 1999 υποψήφια χώρα, ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος της Προεδρίας της Τουρκίας, παραδέχθηκε πρόσφατα ότι η ΕΕ δεν έχει ζητήσει από τη χώρα του να υιοθετήσει τις κυρώσεις της Δύσης. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας και η απόφασή τους το παρελθόν έτος να αυξήσουν το διμερές εμπόριο σε 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ έχουν ως αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι προσπάθειες της ΕΕ να σταματήσει τη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας, επειδή η Τουρκία δεν επιβάλλει επίσης κυρώσεις.

Με τα δεδομένα αυτά:

1.Γιατί η Επιτροπή έχει ζητήσει μόνο από τη Σερβία, αλλά όχι από την Τουρκία, να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας;

2.Υπάρχουν σχέδια να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία για να υιοθετήσει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας;


Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell i Fontelles εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα διαπραγματευτικά τους πλαίσια, τόσο η Σερβία όσο και η Τουρκία αναμένεται να ευθυγραμμίσουν σταδιακά τις πολιτικές τους έναντι τρίτων χωρών και τις θέσεις τους στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών με τις πολιτικές και τις θέσεις της ΕΕ. Η θέση της ΕΕ επί του εν λόγω θέματος έχει καταστεί σαφής και στις δύο χώρες.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει τονίσει τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση της πιθανής καταστρατήγησης και υπονόμευσης (backfilling) των κυρώσεων. Η πρόληψη της αποφυγής των κυρώσεων της ΕΕ και η εξάλειψη των νομικών κενών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους. Το μήνυμα αυτό διαβιβάστηκε στην Τουρκία σε όλα τα επίπεδα από τον ύπατο εκπρόσωπο/αντιπρόεδρο, μεταξύ άλλων στις συνομιλίες του με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου και μέσω της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Άγκυρα.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να σημειωθεί η θέση της Τουρκίας σε ορισμένα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας, ιδίως η στάση της στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης του Μοντρέ, και οι προσπάθειες διαμεσολάβησης που καταβάλλει.