Η ΕΕ πρωτοστατεί στον διαρκή αγώνα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του απορρήτου των δεδομένων. Σε αυτόν τον έντιμο αγώνα, η αποτελεσματική προστασία όλων των ανθρώπων αποτελούσε ανέκαθεν ύψιστη προτεραιότητα.

Ωστόσο, φαίνεται ότι πρόσφατο, προηγμένο κατασκοπευτικό λογισμικό χρησιμοποιήθηκε κατά παράνομων στόχων στην ΕΕ, γεγονός που υπονομεύει τις βασικές αξίες και αρχές μας. Ωστόσο, το διεθνές έγκλημα εξοπλίζεται και εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο και η προστασία και η ασφάλειά μας από αυτό έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ατομικές και κοινωνικές μας ελευθερίες.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων για την προστασία των στόχων της ΕΕ από ξένα κατασκοπευτικά λογισμικά, δεδομένου ότι έχει αναφερθεί επίσης ότι το FBI αγόρασε το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus;

2. Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησης του δικού της εξαιρετικά εξελιγμένου, ευρωπαϊκού λογισμικού, προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες και τις οντότητές της από το εξαιρετικά εξελιγμένο διεθνές έγκλημα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νόμιμη χρήση του;

3. Θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δρομολογήσει μια προσπάθεια της ΕΕ για την ανάπτυξη τέτοιου λογισμικού;