ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: Προειδοποιητική επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το τέλος ταξινόμησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Με την απόφαση C-74/96, Επιτροπή κατά Ελλάδας, της 20ης Σεπτεμβρίου 2007, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ελλάδα για παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 90 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ήδη άρθρο 110 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), διότι διαπίστωσε ότι τα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη επιβαρύνονται με βαρύτερη φορολογία απ’ ό,τι τα όμοια αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η ελληνική νομοθεσία για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος μέλος προέβλεπε ένα και μόνο κριτήριο απομείωσης, το οποίο βασιζόταν αποκλειστικά στην παλαιότητα του αυτοκινήτου. Αυτό είχε ως συνέπεια ο οφειλόμενος φόρος να υπερβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσό του εναπομείναντος φόρου που είναι ενσωματωμένος στην αξία των ταξινομημένων στο κράτος αυτό ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας τροποποίησε τη σχετική νομοθεσία εισάγοντας κλίμακες ταχύτερης απόσβεσης και ένα ακόμα κριτήριο απομείωσης της αξίας ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έχει διανύσει το εισαγόμενο αυτοκίνητο, στις 5 Μαϊου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή για μερική μόνο εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηριού, διότι, όπως υποστηρίζει, οι ελληνικοί συντελεστές απόσβεσης εξακολουθούν να ευνοούν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που διατίθενται στην εγχώρια αγορά έναντι των εισαγόμενων από άλλο κράτο μέλος.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός
Ποια είναι η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενόψει και της δυνατότητας τη Επιτροπής να προχωρήσει σε διαδικασίες επιβολής προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;

Η ερωτούσα Βουλευτής,

Εύα – Ευδοξία Καϊλή