Προς τους κκ. Υπουργούς:

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση
Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτριο Ρέππα

Θέμα: Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Περιφερειακός Ημερήσιος και Εβδομαδιαίος Τύπος

Κύριοι Υπουργοί,

Ο Περιφερειακός Ημερήσιος και Εβδομαδιαίος Τύπος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους θεμέλιους λίθους της δημοκρατικής διεκδίκησης των τοπικών κοινωνιών προς την κεντρική εξουσία. Είναι σημαντική η ιστορική του διαδρομή, διότι καταγράφει πληροφορίες, αιτήματα και πολιτικές, αλλά και σκιαγραφεί το τοπικό πολιτικό γίγνεσθαι. Πολλοί πολιτικοί, αρμόδιοι για τον «τύπο» προσπάθησαν να θεσμοθετήσουν την όλη λειτουργία του, για να αποφεύγονται οι όποιες παρεκτροπές και υπερβολές του. Στις ευρωπαϊκές δημοκρατικές κοινωνίες οι παρεκτροπές είναι της ίδιας υφής, οδηγώντας τις προσπάθειες των διοικούντων σε παραπλήσιες πολιτικές.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση με το Νόμο 3548/2007 περί «καταχωρίσεως δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» προσπάθησε να ρυθμίσει τα θέματα του τοπικού τύπου, χρησιμοποιώντας ως μοχλό την χρηματοδότηση των προκηρύξεων των δημοσίων φορέων. Ο επαρχιακός τύπος, τότε, αντέδρασε έντονα κατηγορώντας το Νόμο ως μη συμβατό με το Σύνταγμα και την Κοινοτική Έννομη Τάξη, ως αδιαφανή, αντιεπαγγελματικό, χειραγωγό της ελευθεροτυπίας και της πολυφωνίας, πρόχειρο, γραφειοκρατικό, ανελεύθερο, νόμο παγίδα για τη σταδιακή εξόντωσή του και πρότεινε την απόσυρσή του. Θα έλεγε κανείς ότι τα κριτήρια του Νόμου, δηλαδή η παλαιότητα της εφημερίδας, τα χρόνια λειτουργίας της, τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ο αριθμός των σελίδων, τα ιδιαίτερα κωλύματα για τους ιδιοκτήτες των εκδοτικών επιχειρήσεων, τα προσόντα του υπηρετούντος προσωπικού, η ταυτότητα αλλά και το περιεχόμενο του τοπικού τύπου, δεν στερούνται σοβαρότητας, διοικητικής αρτιότητας και ενδελεχούς προσπάθειας για ανάδειξή του σε ρόλο ουσιαστικού ρυθμιστή των τοπικών θεμάτων. Βεβαίως, κάθε Νόμος, όσο δύσκολος και αν θεωρείται από αυτούς που καλούνται να τον εφαρμόσουν, οφείλει να ρυθμίζει προβλεπόμενη περίοδο προσαρμογής αλλά και να τηρεί με ευλάβεια τα προταθέντα. Δυστυχώς ο προηγούμενος Νόμος στην προσπάθειά του να ρυθμίσει τα θέματα του επαρχιακού τύπου, εν τοις πράγμασι, δεν προέβλεπε στήριξη με την απαραίτητη οικονομική ενίσχυση, η οποία μέσω των κρατικών διαφημίσεων αποτελούσε τον καταλύτη των εξελίξεων. Επειδή ο Περιφερειακός Τύπος δεν αναδεικνύει μόνον τα τοπικά προβλήματα διεκδικώντας την επίλυση τους, αλλά αποτελεί και σημαντικό παράγοντα της τοπικής και περιφερειακής αναπτυξιακής διαδικασίας, η Πολιτεία οφείλει να επανέλθει στο θέμα, με σεβασμό προς τους ανθρώπους που μοχθούν για δεκαετίες και υπηρετούν με σοβαρότητα, κύρος και υπευθυνότητα τον τόπο τους.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

1.Προτίθεται η Κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη την πολιτική, κοινωνική και οικονομική σημασία του ρόλου που διαδραματίζει ο Περιφερειακός Τύπος, έντυπος και ηλεκτρονικός, να φέρει προς ψήφιση νέο νόμο λειτουργίας του επαρχιακού Τύπου, με εξορθολογιστικές - συνολικές ρυθμίσεις, τροποποιώντας επί το δικαιότερο τις ρυθμίσεις του προηγούμενου νόμου;

2.Προτίθεται η Κυβέρνηση να διατηρήσει, μεν, την αυστηρή ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον Περιφερειακό Τύπο, αλλά συγχρόνως, δε, να τηρήσει την απαραίτητη δέσμευση της Πολιτείας επί των οικονομικών υποχρεώσεων της, προς τον περιφερειακό Τύπο;

3.Προτίθεται η Κυβέρνηση να ρυθμίσει το θέμα εξόφλησης των τιμολογίων διακηρύξεων από τις αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές,

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Γιαννακοπούλου Κων/να (Νάντια)

Στασινός Παύλος

Ζωϊδης Νικόλαος

Εμμινίδης Σάββας

Παπαγεωργίου Θανάσης

Φαρμάκη-Γκέκη Αικατερίνη

Καϊλή Εύα-Ευδοξία

Τζελέπης Μιχαήλ

Θεοχάρη Μαρία

Χαντάβας Αθανάσιος

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Θεοδωρίδης Ηλίας

Βαρδίκος Πυθαγόρας

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Στρατάκης Μανώλης