«Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εγγύησης Καταθέσεων πρέπει να βγει από το συρτάρι, πριν να είναι αργά» –
Πιέσεις στην Ε.Ε. από την Εύα Καϊλή για την προστασία των καταθέσεων μας

Επίσπευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων (EDIS), ζητά με ερώτησή της στην Επιτροπή η Εύα Καϊλή. Το αδιέξοδο για την ολοκλήρωση του EDIS, που αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής ενοποίησης της Ε.Ε., επιβαρύνει τους Ευρωπαίους καταθέτες, κυρίως σε χώρες όπως η Ελλάδα.
Η απροθυμία του Συμβουλίου και μεγάλης μερίδας των Συντηρητικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ολοκληρώσουν την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ενοποίηση με την υιοθέτηση του τρίτου πυλώνα για την Ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων, αρχίζει να δημιουργεί δυσανάλογα προβλήματα σε βάρος των καταθετών.
Ενώ προχώρησαν γρήγορα οι άλλοι δύο πυλώνες της Τραπεζικής Ενοποίησης, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός και ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης, ο τρίτος της εγγύησης καταθέσεων έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. Το γεγονός όμως ότι οι συστημικοί κίνδυνοι στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα παραμένουν μεγάλοι, είτε λόγω της έκθεσή τους στο ρίσκο των μη – εξυπηρετούμενων δανείων είτε λόγω κακοδιαχείρισης, απαιτεί να προχωρήσει η διαδικασία και να αρθούν τα εμπόδια που προκαλούνται στο Συμβούλιο.
Με αφορμή την ερώτηση προς την Επιτροπή, η Εύα Καϊλή δήλωσε: «Η ασφάλεια καταθέσεων είναι οικονομικό αγαθό και απαραίτητη προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα. Το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων δεν μπορεί να είναι όμηρος διαβουλεύσεων και παρελκυστικών στρατηγικών, τη στιγμή που οι κίνδυνοι παραμένουν και οι καταθέτες είναι εκτεθειμένοι. Αν δεν μπορεί να προχωρήσει ο EDIS, όσο δεν υπάρχει λύση, πρέπει να βρεθεί εναλλακτική και η εναλλακτική αυτή βρίσκεται μόνο στον οργανισμό που έχει πρόσβαση στην απεριόριστη ρευστότητα. Και ο οργανισμός αυτός είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί και το Συμβούλιο προσπαθούν να βρουν μια συμβιβαστική λύση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής ενοποίησης. Ωστόσο, η εξέλιξη της προσπάθειας δεν είναι ικανοποιητική, καθώς ο Τρίτος Πυλώνας της προσπάθειας, αυτός της εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων (γνωστός ως EDIS), δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
Η παράταση της καθυστέρησης αποτελεί από μόνη της πρόβλημα καθώς, για τις μεγάλες συστημικές τράπεζες είτε λόγω κακοδιαχείρισης, (στην περίπτωση της Γερμανίας), είτε λόγω έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, (στην περίπτωση της Ιταλίας και της Ελλάδας), επιτείνει την ανασφάλεια στους καταθέτες. Επιπλέον, ο εγκλωβισμός που έχει περιέλθει η Ένωση σε σχέση με την διαφωνία για το EDIS, αναστέλλει την όποια προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης.
Πρακτικά, το πρόβλημα της εγγύησης των καταθέσεων, θα μπορούσε να λυθεί με μία απλή μετάβαση της αρμοδιότητας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει πρόσβαση στην «απεριόριστη ρευστότητα», και θα μπορούσε να εκπληρώσει τον ρόλο του EDIS.
Ερωτάται η Επιτροπή:

Σε τι φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση του EDIS;
Εξετάζονται εναλλακτικές μορφές εγγύησης καταθέσεων, σε περίπτωση που ο EDIS δεν συμφωνηθεί;
Πώς θα έβλεπε η Επιτροπή το ενδεχόμενο η εγγύηση καταθέσεων να δίνεται κατευθείαν από την ΕΚΤ;