ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Λούκα Κατσέλη

Θέμα: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)

Σύμφωνα με την απόφαση 15349/492-29.07.2010 του πρώην Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανδρέα Λοβέρδου, ανεστάλη η χορήγηση παροχών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας προς τους δικαιούχους του, όπως και η υποδοχή νέων αιτήσεων. Η απόφαση αυτή πάρθηκε στο πλαίσιο των οικονομικών περικοπών που το Υπουργείο αναγκάστηκε να κάνει λόγω της οικονομικής συγκυρίας, πολλώ δε μάλλον καθώς την προηγούμενη πενταετία κατασπαταλήθηκαν τα αποθεματικά του Οργανισμού από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ συσσωρεύτηκε από το ΙΚΑ χρέος της τάξης των δύο δις Ευρώ προς τον Οργανισμό.

Ωστόσο ο σημαντικός κοινωνικός χαρακτήρας του ΟΕΚ είναι δεδομένος καθώς διευκολύνει τους εργαζομένους να ανταποκριθούν στις στεγαστικές τους ανάγκες τόσο μέσα από τη χορήγηση στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων όσο και την επιδότηση ενοικίου. Η αναστολή των παροχών του ΟΕΚ, αν και προσωρινή, επηρεάζει δραματικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό δεκάδων χιλιάδων δικαιούχων, ενώ οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις παραμένουν μετέωρες. Παράλληλη συνέπεια της αναστολής χορήγησης των παροχών του ΟΕΚ προς τους δικαιούχους του δεν είναι μόνο η μείωση ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, αλλά και η παύση της οικονομικής δραστηριότητας πολλών κλάδων που σχετίζονται με την οικοδομή εξαιτίας της αναστολής της ανέγερσης οικισμών εργατικής κατοικίας.

Δεδομένης της πρόθεσης της κυβέρνησης να προχωρήσει στην επανέναρξη των χορηγήσεων των παροχών του ΟΕΚ, όπως αυτή εκφράστηκε από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου τον περασμένο Νοέμβριο, η Υπουργός ερωτάται:

1.Πότε αναμένεται να γίνει η επανέναρξη της χορήγησης παροχών του ΟΕΚ στους δικαιούχους του;
2.Υπάρχει πρόθεση αλλαγής των κριτηρίων ένταξης καινούριων δικαιούχων στο ΟΕΚ;
3.Πότε αναμένεται η υλοποίηση των ήδη εγκεκριμένων αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στον ΟΕΚ πριν της 29 Ιουλίου 2010;
4.Συζητείται η διαδικασία αποπληρωμής του χρέους του ΙΚΑ προς τον ΟΕΚ προκειμένου ο δεύτερος να καταστεί και πάλι βιώσιμος;