Σε συνέχεια της ερώτησης E-005559/2020, και δεδομένου ότι η απάντηση του Αντιπρόεδρο/Ύπατου Εκπροσώπου δεν κάλυψε υποερωτήματα που τέθηκαν, επανερχόμαστε εκ νέου, καθώς ο διεθνής Τύπος έχει κατακλυστεί από καταγγελίες για εκτελέσεις από Αζερικές δυνάμεις αμάχων Αρμενίων που δεν θέλησαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο Αρτσάχ, η δε έρευνα για εγκλήματα πολέμου κατά αμάχων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή όσον αφορά τη μελλοντική σχέση με το Αζερμπαιτζάν.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σκοπεύει να αναλάβει δράση και πρωτοβουλίες ως δύναται, απευθυνόμενη στο Συμβούλιο και απαιτώντας να τερματίσει τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, προκειμένου το Αζερμπαϊτζάν να συνεργαστεί με την διεθνή κοινότητα και να αναγνωρίσει τις εγκληματικές ενέργειες κατά του πληθυσμού του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, σύμφωνα με το άρθρο 14 της συμφωνίας;

2. Ως πότε θα αποφεύγει η Επιτροπή να ενεργοποιήσει σε συνεννόηση με το Συμβούλιο ως δύναται την ανάκληση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων του Αζερμπαϊτζάν μέχρι την οριστική έκβαση της έρευνας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

3. Σκοπεύει να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενισχύσει το επίπεδο συνεργασίας με την Αρμενία με την έναρξη διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων βίζας σε διαβούλευση με το Συμβούλιο στηρίζοντας έμπρακτα τους Αρμένιους και πώς;


Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001527/2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις. Η ΕΕ συμμετέχει μέσω του Προέδρου του Συμβουλίου, του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου (ΥΕ/ΑΠ), των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο Μπακού και στο Ερεβάν και του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο.

Η ΕΕ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών και μετά από αυτές, η ΕΕ κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τόνισε την ανάγκη λογοδοσίας για τυχόν παραβιάσεις των κανόνων του. Τυχόν καταγγελίες για βασανιστήρια, κακομεταχείριση ή εκτέλεση αιχμαλώτων πρέπει να διερευνώνται διεξοδικά. Η ΕΕ είναι έτοιμη, εν προκειμένω, να υποστηρίξει ανεξάρτητη διερεύνηση και να συμβάλει σε διεθνείς και ανεξάρτητους μηχανισμούς δικαιοσύνης.

Σε επίπεδο ΕΕ, η απόφαση σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων προέρχεται από την πλευρά του Συμβουλίου και, σε περίπτωση καταγγελίας της συμφωνίας, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Το καθεστώς για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων καθορίζεται στη συμφωνία και εφαρμόζεται αναλόγως.

Ο διάλογος για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά από πρόταση της Επιτροπής, και μετά από συζήτηση με τα κράτη μέλη, μόνον όταν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της ορθής διαχείρισης και της ασφαλούς κινητικότητας, όπως η συνεχής ικανοποιητική εφαρμογή των συμφωνιών διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και επανεισδοχής, η οποία αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για πιθανή μελλοντική έναρξη της διαδικασίας ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων με την Αρμενία.