Πρόσφατη δικαστική απόφαση στην Οξφόρδη(1), Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι η τοποθέτηση συστήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης της εταιρείας Amazon (Amazon Ring), το οποίο ήταν στραμμένο προς γειτονική ιδιοκτησία, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί παρακολούθησης, παραβιάζοντας τον νόμο περί προστασίας δεδομένων του 2018 και τον γενικό κανονισμό του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των δεδομένων.

Η απόφαση ανέφερε ότι η ικανότητα των συσκευών να καταγράφουν ήχο σε εύρος μεταξύ 12 και 20 μέτρων ήταν υπερβολική, επικαλούμενη ότι αυτή η έκταση του εύρους δεν μπορεί να είναι εύλογη για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι συσκευές, δηλαδή για την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Η δικαστική απόφαση δέχθηκε επίσης τον ισχυρισμό(2) ότι οι συσκευές προκαλούσαν παρενόχληση μέσω της δημιουργίας «ζώνης επιτήρησης».

Τα συστήματα οικιακής ασφάλειας με κάμερες μπορούν να αποτελέσουν αποδοτικό αποτρεπτικό μέσο κατά του εγκλήματος, ωστόσο ενέχουν κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικότητας. Όπως παρατηρήθηκε στην συγκεκριμένη υπόθεση, η διάδοση τέτοιων συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε ένα διεισδυτικό οικοσύστημα επιτήρησης με ανεπιθύμητες συνέπειες για την ιδιωτικότητα.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται:

1. Θα εξετάσει η Επιτροπή τη θέσπιση προκαθορισμένων προδιαγραφών εύρους για τα εν λόγω συστήματα, ώστε να διασφαλιστεί ο περιορισμός του σκοπού για τα ηχητικά και οπτικά δεδομένα που καταγράφονται;

2. Έχει συμβουλευτεί η Επιτροπή, ή προτίθεται να συμβουλευτεί, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για γνωμοδότηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα εν λόγω συστήματα και την ισορροπία μεταξύ των νόμιμων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας και του δικαιώματος των ανθρώπων στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή;


(1) Fairhurst κατά Woodard, (2021), περιφερειακό δικαστήριο της Οξφόρδης, υπόθεση αριθ. G00MK161, 12 Οκτωβρίου 2021, διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/10/Fairhurst-v-Woodard-Judgment-1.pdf
(2) Ό.π.