Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005598/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Pina Picierno (S&D), Eva Kaili (S&D), Dietmar Köster (S&D), Frédérique Ries (Renew), Fulvio Martusciello (PPE), Carlo Fidanza (ECR), Ljudmila Novak (PPE), Bert-Jan Ruissen (ECR), Jessica Stegrud (ECR), Nicolaus Fest (ID), Gunnar Beck (ID), Olivier Chastel (Renew), Anna Fotyga (ECR), Gianna Gancia (ID), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Carlo Calenda (Renew), Costas Mavrides (S&D)

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021, η ιταλική εφημερίδα Repubblica δημοσίευσε άρθρο που αποκάλυπτε τις χρηματικές ροές από την Ιταλία προς την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Στη δράση συμμετέχουν διάφορες ΜΚΟ με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα και να ασκήσουν πιέσεις στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εκμεταλλευόμενες συχνά τις θρησκευτικές συναθροίσεις. Ορισμένες από αυτές τις ενώσεις, όπως η ένωση «Ευρωπαίοι για την al-Quds» ή η «Φιλανθρωπική οργάνωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό», διευθύνονται από τον Mohammad Hannoun, διαβόητο για την υποστήριξή του προς τις οικογένειες των Παλαιστινίων βομβιστών αυτοκτονίας.

Σε αυτές τις αδιαφανείς δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων συμμετέχουν επίσης ριζοσπάστες ισλαμιστές κήρυκες, όπως ο Ιορδανός κληρικός Riyad al-Bustanji, ο οποίος έχει συχνά επικροτήσει την ιδέα Παλαιστινίων «παιδιών-μαρτύρων» και το μαρτύριο των μουσουλμάνων για την Παλαιστίνη. Ο Al-Bustanji συμμετείχε τακτικά στις προσευχές της Παρασκευής σε ιταλικές πόλεις, όπως στο τέμενος Omar στο Τορίνο ή στον πολυχώρο Palasharp στο Μιλάνο.

Φαίνεται ότι στην Ιταλία λειτουργεί ενδεχομένως ένα πολύ πυκνό και αδιαφανές δίκτυο για τη διοχέτευση φιλανθρωπικών κεφαλαίων σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς. Ερωτάται, συνεπώς, η Επιτροπή:

1. Είναι ενήμερη για τα εν λόγω δίκτυα που λειτουργούν στην ΕΕ;

2. Εκτιμά, δεδομένης της προσήλωσής της ΕΕ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ότι το σχετικό χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ είναι επαρκές για την αντιμετώπιση δραστηριοτήτων όπως η ριζοσπαστικοποίηση και η στρατολόγηση καθώς και η συγκέντρωση κεφαλαίων;