Μια σύνοψη των σημαντικότερων Κοινοβουλευτικών Ερωτήσεων που κατέθεσε η Εύα Καϊλή μαζί με τις απαντήσεις τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο των ερωτήσεων εδώ.