Αποκλειστική ευθύνη για την αποδυνάμωση του πυροσβεστικού σώματος, εν μέσω θερινής περιόδου χρεώνει στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνοντας και αποκαλύπτοντας για άλλη μια φορά πως είναι κυβερνητική επιλογή οι απολύσεις στις εθνικές δομές διαχείρισης κρίσεων, την ίδια ώρα που «βολεύονται» αργόμισθοι και επίορκοι.

Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε., με απάντηση του σε σχετικό ερώτημα που κατέθεσε η Ευρωβουλευτής των S&D, επιρρίπτει την πλήρη ευθύνη για την κατάσταση της υποστελέχωσης και της μεγάλης μείωσης υλικών μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενόψει μάλιστα των προκλήσεων της θερινής περιόδου, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Το ζήτημα τέθηκε αρχικά από την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή με αφορμή τους ανορθόδοξους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ό, τι αφορά τα σώματα ασφαλείας και συγκεκριμένα την απόφαση για μείωση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας κατά 100 περίπου άτομα. Τέτοιου είδους αποφάσεις, οι οποίες έχουν σκοπό απλώς και μόνο την περιστολή δαπανών και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους κινδύνους σε κάθε περιοχή, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και την ικανότητα αντιμετώπισης πιθανών προκλήσεων ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου. Η Ε.Ε., στα πλαίσια του σκοπού της εξασφάλισης της ευημερίας των πολιτών της και της διασυνοριακής συνεργασίας των Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης, θα έπρεπε, σύμφωνα με την Ευρωβουλευτή, να εξετάσει το ενδεχόμενο να εκπονήσει κάποιο πλάνο παρέμβασης σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης των υφιστάμενων δομών λόγω αυτής της δραματικής μείωσης των οικονομικών πόρων και του προσωπικού.

Ο Επίτροπος Μοσκοβισί στην απάντησή του αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να αναμειχθεί στις διαδικασίες στελέχωσης των υπηρεσιών και στις πολιτικές για τον τομέα της πολιτικής προστασίας, καθώς όλα αυτά τελούν υπό την αρμοδιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης ( UCPM-ΜΜΠΕ) παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση καταστροφών μόνο όταν η καταστροφή έχει έκταση που υπερβαίνει τη δυνατότητα παρέμβασης των κρατικών δομών ασφάλειας. Η Επιτροπή, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, επιβλέπει τη γενικότερη εφαρμογή των συμφωνηθέντων για τη δημοσιονομική στρατηγική, τις μισθολογικές δαπάνες και το ΑΕΠ, οι επιμέρους αποφάσεις ωστόσο για τη στελέχωση των Υπηρεσιών λαμβάνονται αποκλειστικά από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Σχετικά με την απάντηση του Επιτρόπου η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής δήλωσε: « Η Κυβέρνηση Τσίπρα που διορίζει συγγενείς και φίλους από το παράθυρο στο δημόσιο, εκθέτει τη χώρα διεθνώς και τους πολίτες σε κίνδυνο με τη συνειδητή μείωση των διαθέσιμων πόρων και μέσων πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ενώ ήδη εκδηλώθηκαν οι πρώτες καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα.»

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000702/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Eva Kaili (S&D)

Θέμα: Μείωση δαπανών στην πυροσβεστική υπηρεσία

Η Ελληνική Κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της, στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν πόρους στο στενό δημοσιονομικό πλαίσιο που επιβάλλεται, προχωρούν σε ενέργειες και λύσεις χωρίς ορθολογικό σχεδιασμό, εν προκειμένω στη μείωση των ατόμων που υπηρετούν σε νευραλγικές υπηρεσίες όπως οι πυροσβεστικές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των κατοίκων της Ελλάδας, αλλά και όλων όσων την επισκέπτονται, λαμβανομένου υπόψη του πλήθους των τουριστών που την επιλέγουν ως προορισμό.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Δεδομένου του ρόλου της ΕΕ στη διασφάλιση της προστασίας και τη βελτίωση της ασφάλειας και της ευημερίας των πολιτών της, ποιο είναι το πλάνο της Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των απαραίτητων δομών στα κράτη μέλη;

– Καθώς μια ενδεχόμενη κρίση στην Ελλάδα δεν θα άφηνε την Ευρώπη ανεπηρέαστη, και δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο θεματοφύλακας του Προγράμματος της Στοκχόλμης για μια ασφαλή και ανοικτή Ευρώπη, και στη βάση της διασυνοριακής συνεργασίας των υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης που επιδιώκεται, πώς δύναται η ΕΕ να αποτρέψει/αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό ενδεχόμενο;

Και η απάντηση του Επιτρόπου κ.Μοσκοβισί.

EL E-000702/2017 Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (30.6.2017)

Η Επιτροπή έχει λάβει εντολή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος παρέχει οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, να παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών που περιγράφονται στο μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ). Η ελληνική κυβέρνηση θα υποβάλει σύντομα τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική της (ΜΔΣτρ) για την περίοδο 2017-21, η οποία αναμένεται να καθορίσει ανώτατα όρια για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που θα συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας των μισθολογικών δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την εν λόγω περίοδο, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης του κανόνα των αποχωρήσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει καμία ανάμειξη στις πολιτικές στελέχωσης της κυβέρνησης για την παροχή δημόσιων αγαθών.

Σε περίπτωση καταστροφής, η πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων ανήκει στην χώρα στην οποία έχει συμβεί. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM-ΜΠΠΕ) 1 υποστηρίζει και συμπληρώνει τις προσπάθειες των εθνικών δομών διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όταν η σοβαρότητα της κατάστασης υπερβαίνει τις εθνικές ικανότητες παρέμβασης. Στο πλαίσιο του UCPM, η Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η κατάρτιση και οι ασκήσεις προσομοίωσης, καθώς και οι αξιολογήσεις από ομοτίμους, οι συνεδριάσεις για την ανταλλαγή εμπειριών, οι ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων και διάφορα προγράμματα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Ο UCPM, ωστόσο, δεν επιβάλλει στην Επιτροπή να επηρεάζει την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών. Τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη στο έδαφός τους για την προστασία από καταστροφές των πολιτών, του περιβάλλοντος και της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποτελεί επίσης αρμοδιότητα του εν λόγω κράτους μέλους η ανάπτυξη και η εφαρμογή κατάλληλων εθνικών πολιτικών στον τομέα της πολιτικής προστασίας.