*άρθρο στην huffingtonpost.gr

Έχοντας περάσει πάνω από 100 χρόνια από τότε που άρχισε να εορτάζεται η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ακόμα συνεχίζονται οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών να υφίστανται σε σημαντικό βαθμό. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβαλαν πλέον σε προτεραιότητα να διορθώσουν τις διαφορές που υπάρχουν στην αμοιβή αλλά και στις εργασιακές ευκαιρίες καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα: 7,3 εκατομμύρια άτομα έχουν διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζόμενους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κι από αυτούς μόλις το 35 % είναι γυναίκες. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Λετονία, ακολουθούν η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Σουηδία και κάποιες άλλες χώρες, καταλήγοντας στα χαμηλότερα ποσοστά στη Γερμανία, την Ιταλία και την Κύπρο που είναι γύρω στο 20%.

Επιπλέον ο μισθός των γυναικών είναι κατώτερος από αυτόν των αντρών, σε ποσοστό 25% περίπου.

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών συναντούμε κυρίως στη Βουλγαρία και την Ιταλία αλλά και την Πολωνία, με τα πράγματα να διορθώνονται στο Βέλγιο (13,6%), στη Σλοβενία (12,4%) και στη Ρουμανία (5%). Στην Ελλάδα, στο σύνολο των απασχολούμενων σε διευθυντικές θέσεις, 1 στους 4 είναι γυναίκα, με τη μισθολογική διαφορά να είναι πάντως χαμηλή γύρω στα 14%.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε λάβει αρκετές πρωτοβουλίες ώστε να περιλαμβάνεται πάντα η διάσταση του φύλου σε κάθε νομοθετική πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μία γυναίκα με πολλαπλούς ρόλους και δεδομένης της οικονομικής κρίσης που δυσχεραίνει έτσι κι αλλιώς τη θέση της. Προσπαθούμε επίσης να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέα κορίτσια να μάθουν μια γλώσσα προγραμματισμού ή αλλιώς coding, ώστε η εκπροσώπηση των γυναικών που τώρα είναι 1 προς 10 ή 15, στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, να αυξηθεί.

Άλλωστε στο μέλλον, σε όλες τις δουλειές και σε όλες τις εργασιακές ευκαιρίες θα αναζητούνται ψηφιακές δεξιότητες. Επίσης, για τις γυναίκες είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν να εργάζονται ακόμα και όταν θέλουν να μένουν στο σπίτι για την οικογένεια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Πρόσφατα είχαμε την περίπτωση του Πολωνού ευρωβουλευτή ο οποίος είπε ότι θεωρεί πως οι γυναίκες πρέπει να πληρώνονται λιγότερο καθώς είναι λιγότερο ικανές, λιγότερο έξυπνες και μικρόσωμες. Φυσικά καταδικάστηκε και απομονώθηκε από το σώμα και την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, δεν παύει όμως να αναδεικνύει τις συντηρητικές νοοτροπίες που ακόμα υπάρχουν και οφείλουμε ακριβώς γι' αυτό το λόγο να είμαστε σε εγρήγορση και να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ίσες ευκαιρίες και να πολεμάμε κάθε διάκριση εις βάρος των γυναικών και όχι μόνο.