Λίγες μέρες μετά την απόφαση του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015 ακολούθησε κείμενο τροποποίησης-παράτασης της κύριας σύμβασης χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης μεταξύ του EFSF και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας κ. Βαρουφάκη.

Αυτό το κείμενο υπεγράφη χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από την Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Επιπλέον, κατόπιν της υπογραφής του, η Ελληνική Βουλή και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση αναφορικά με το περιεχόμενό του.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη τροποποιητική Συμφωνία, προβλέπεται και η επιστροφή των 11 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF), από τα οποία πλέον η ελληνική κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 1,2 δισ. ευρώ.

Ζητείται από το Συμβούλιο:

Να κατατεθεί το επίσημο πλήρες κείμενο της ανωτέρω συμφωνίας τροποποίησης-παράτασης στα Αγγλικά και Ελληνικά και όλα τα προσαρτημένα σε αυτήν κείμενα.

Παραπέμπει το κείμενο αυτό στην αρχική σύμβαση, και ρητά στο Μνημόνιο και την αξιολόγηση της τρόικας καθώς και σε όλο το νομικό καθεστώς της αρχικής σύμβασης;

Τι προβλέπεται να γίνει αναφορικά με το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για την επιστροφή των 1,2 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Απάντηση

Οι πληροφορίες που ζητά ο κ. βουλευτής δεν είναι διαθέσιμες στο Συμβούλιο, καθώς δεν συμμετέχουν στις επαφές μεταξύ των θεσμών και την Ελλάδα ή στην επανεξέταση των εκθέσεων και αξιολογήσεων.

Το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να αναφερθεί στην απάντηση που έδωσε ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας, στο αίτημα της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για διευκρινίσεις της σε μια έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία αξιολογούνται ο ρόλος και οι δραστηριότητες της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε χώρες της ευρωζώνης που υπάγονταν σε πρόγραμμα τον Ιανουάριο του 2014. Η απάντηση αυτή αναφέρει σαφώς το ρόλο της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συνίσταται στην παροχή στο Συμβούλιο πληροφοριών και αναλύσεων για τις χώρες του προγράμματος. Η εν λόγω απάντηση δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων.

Όσον αφορά το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου μπορεί να αναφερθεί στην απόφαση της Ευρωομάδας της 20ής Φεβρουαρίου 2015 που αναφέρει ότι τα κεφάλαια που διατίθενται μέχρι στιγμής στο ΕΤΧΣ απόθεμα ασφαλείας, θα πρέπει να κρατούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το κόστος της εξυγίανσης των τραπεζών. Θα μπορούν να αποδεσμευθούν μόνον κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας / του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού.