Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος WiFi4EU, η απάντηση της ΕΕ στις ψηφιακές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών!

«Στο δρόμο προς την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Ευρωπαϊκής αγοράς, απαραίτητη προϋπόθεση η συνδεσιμότητα προς όφελος όλων, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς γεωγραφικούς, εισοδηματικούς ή άλλου. Ως εκ τούτου, συμμεριζόμαστε τα αιτήματα και την ανησυχία των τοπικών και αυτοδιοικητικών αρχών, των μικρών κυρίως, και απομακρυσμένων περιοχών για την στήριξη της ψηφιακής τους αναβάθμισης και πολιτικής από την κεντρική διοίκηση.» Ευρωβουλευτής κ. Εύα Καϊλή.
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή αγορά και την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος των κοινοτήτων της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει την εξασφάλιση δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη μέσω του προγράμματος WiFi4EU.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αρχίσει στις 15/05/2018 στις 13:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

(https://twitter.com/eeathina/status/976111887711719430?s=12)

Το πρόγραμμα WiFi4EU
Με αρχικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019, θα στηρίξει την εγκατάσταση υπερσύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi σε κέντρα κοινωνικής ζωής για την ενθάρρυνση της πρόσβασης του κοινού και την επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας.
Όλοι οι Ευρωπαίοι θα ωφεληθούν, καθώς η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα WiFi4EU θα κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό. Συγκεκριμένα: α) τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες και β) μέχρι 40-50 εκατομμύρια συνδέσεις την ημέρα.
Φορείς με δημόσια αποστολή, όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ., θα είναι οι «δικαιούχοι» του προγράμματος WiFi4EU. Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ ο τοπικός φορέας θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού. Με τον τρόπο αυτό, οι τοπικές αρχές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και ο ηλεκτρονικός τουρισμός.
Επιπλέον κίνητρο αποτελεί ο τρόπος υποβολής αίτησης για το WiFi4EU. Χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις, με απλή διαδικασία που θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές αιτήσεις πχ, πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις παρακολούθησης, θα γίνεται η υπαγωγή στο πρόγραμμα WiFi4EU.
Τα σχέδια για τα οποία θα υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα θα πρέπει να προτείνουν τον εξοπλισμό περιοχών στις οποίες δεν προσφέρεται παρόμοια ασύρματη σύνδεση Wi-Fi από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Τα σχέδια θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής.
Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.wifi4eu.eu/#/home
Ενημερωτικό δελτίο για το WiFi4EU
Proposed Regulation on the promotion of Internet connectivity in local communities and public spaces (WiFi4EU)
Press release
"Bringing it all together in WiFi4EU" - presentation from the B-DAY: Going Giga, 15 Nov 2016