Η παγκόσμια οικονομία αλλάζει και την τάση αυτή διαπιστώσαμε όλοι εντονότερα με αφορμή την κρίση της πανδημίας η οποία ανέδειξε, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, την ανάγκη και τα οφέλη της ψηφιοποίησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Στόχος για την ΕΕ είναι πλέον η ανάγκη για απρόσκοπτη και ανταγωνιστική λειτουργία και βιωσιμότητα, ώστε να αποκτηθεί ανθεκτικότητα ακόμα και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι όσες επιχειρήσεις ακολουθήσουν την πορεία της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα το blockchain και τη τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι σε θέση να εξοικονομήσουν πόρους και να καθιερωθούν στον νέο ψηφιακό κόσμο που δημιουργείται και ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καταστήσει ασφαλέστερες, ταχύτερες και αποτελεσματικές τις πάσης φύσεως διαδικασίες.

Η τεχνολογία του blockchain αφορά σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο υπολογιστών που καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα (big data) τα οποία εμφανίζει κατά χρονολογική σειρά συμβάντων σε ένα διαφανές και αμετάβλητο σύστημα κατανεμημένου καθολικού, το οποίο εγγυάται την ποιότητα και την προέλευση των πληροφοριών, των αγαθών ή των υπηρεσιών.

Με τη χρήση, δε, των «έξυπνων συμβολαίων», μπορεί να εκτελεί αυτόματα πάσης φύσεως επιχειρηματικές συμφωνίες, να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, εντός και εκτός ενός επιχειρηματικού δικτύου, αφαιρώντας προστριβές και μεσάζοντες για τις παροχές οικονομικών εγγυήσεων.

Τα οφέλη της δεν αφορούν μόνο τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και τις παραδοσιακές οι οποίες αφενός, μέσω του ανασχεδιασμού των υφιστάμενων λειτουργιών τους και, αφετέρου, μέσω της υιοθέτησης νέων καινοτομιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ψηφιακού περιβάλλοντος μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες τους, να γίνουν περισσότερο ασφαλείς και αποτελεσματικές.

Δείτε για παράδειγμα πως ωφέλησε η υιοθέτηση του blockchain μια παραδοσιακή ιστορική εταιρεία όπως η Kodak, που αγωνίστηκε να παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη όταν η «εισβολή» των smartphones ακύρωσε ουσιαστικά την ανάγκη χρήσης φωτογραφικής μηχανής σε ένα σύνολο καταναλωτών που δεν είχε επαγγελματική σχέση με την τέχνη της φωτογραφίας.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας η Kodak βρήκε τον τρόπο να επανεφεύρει τον εαυτό της εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα διαχείρισης “KODAKOne” για τη δημιουργία ενός κρυπτογραφημένου ψηφιακού μητρώου ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων. Μέσω της πλατφόρμας αυτής, έδωσε τη δυνατότητα στους κατόχους φωτογραφιών να μπορούν, πλέον, να καταχωρήσουν νέες και παλιές φωτογραφίες τους, να τις κατοχυρώσουν ψηφιακά ως προς τα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα χρήσης, αλλά και να συμμετέχουν στη νέα «οικονομία της φωτογραφίας» που παρέχει άμεσες και ασφαλείς πληρωμές για την χρήση κάθε κατοχυρωμένης και «προστατευμένης» φωτογραφίας που πωλείται.

Όταν το blockchain αφορά στην ασφαλή καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων, έρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά ώστε να δημιουργήσει, μέσω της χρήσης υπολογιστών, μοντέλα ανθρώπινης νοημοσύνης που μπορούν να κάνουν προβλέψεις με βάση δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη, με την ικανότητά της να «μαθαίνει» και να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις με την «εκπαίδευση» και την πάροδο του χρόνου, μετατρέπει τα δεδομένα κάθε επιχείρησης σε «αξία» και, επομένως, πηγή εσόδων.

Είναι αντιληπτό, επομένως, ότι τα δεδομένα αποτελούν τον κύριο συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο τεχνολογιών καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται την πρόσβαση σε μεγάλους όγκους δεδομένων για να εκπαιδευτούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά προς όφελος μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και σε όλο το φάσμα των λειτουργιών τους.

Πώς; Για παράδειγμα, γνωρίζουμε πως η ψηφιακή λειτουργία των επιχειρήσεων απαιτεί ιδιαίτερη προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και έγκαιρο εντοπισμό και πρόληψη σε ζητήματα ασφαλείας. Η απάντηση μπορεί να δοθεί με την υιοθέτηση λύσεων ασφαλείας οι οποίες, με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, θα προσαρμόζονται στις νέες απειλές και θα εκπαιδεύονται στην αποτροπή τους στο μέλλον.

Μια άλλη επιχειρηματική λειτουργία που μπορεί να βελτιστοποιηθεί μέσω της συνδυασμένης χρήσης των δύο τεχνολογιών, είναι η αλυσίδα εφοδιασμού: η επιχείρηση μπορεί με τη χρήση blockchain να αποθηκεύει τα δεδομένα που αφορούν στον κύκλο της εφοδιαστικής της αλυσίδας με ασφαλή τρόπο, ενώ μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αναλύει τα αναπτυσσόμενα μοτίβα και να κάνει ασφαλείς προβλέψεις με βάση αυτά τα ίδια πρωτογενή δεδομένα.

Έτσι, έχουμε, για παράδειγμα, το σχέδιο του «έξυπνου» εργοστασίου, στο οποίο το παραδοσιακό σειριακό γραμμικό μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας εξελίσσεται σε ένα νέο δυναμικό, διασυνδεδεμένο σύστημα, βασισμένο σε μια ψηφιακή πλατφόρμα (πυρήνας) που αντλεί δεδομένα από όλες τις μονάδες μέσω της συνεχούς, και σε πραγματικό χρόνο, ροής πληροφορίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ του «φυσικού» και του «ψηφιακού» κόσμου, επιτρέποντας την ταχεία λήψη αποφάσεων και την άμεση ανταπόκριση της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αφενός η προστασία των δεδομένων του εργοστασίου και, αφετέρου, αντλείται αξία από αυτά καθώς μετατρέπονται σε «αξία πρόβλεψης» για τη βέλτιστη λειτουργία της.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και του δημοσίου, αποτελεί σήμερα την πρώτη προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο τόσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και παράλληλα την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, όσο και για την προσαρμογή στα νέα διεθνή δεδομένα, όπως διαμορφώθηκαν από την πανδημία.

Οι επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, με χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα για το καινοτόμο ψηφιακό ελληνικό επιχειρείν στο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

* Η κα Εύα Καϊλή είναι Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, (STOA), και του Κέντρου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΠΗΓΗ: https://business4sdgs.gr/08-aksioprepis-ergasia-kai-oikonomiki-anaptiksi/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%8d%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%8a%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-business4sdgs-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87/