Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε μονομερώς στο άνοιγμα των συνόρων της με σκοπό την προώθηση προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, παραβιάζοντας τις προβλέψεις της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έκανε λόγο για 18.000 μετανάστες που πέρασαν προς την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά και ότι χιλιάδες πρόσφυγες έχουν ήδη συγκεντρωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εκτιμά πως τουλάχιστον 13.000 άνθρωποι είναι παρόντες κατά μήκος των 212 χιλιομέτρων των συνόρων. Ελληνικά, τουρκικά και διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως η κινητικότητα έχει αυξηθεί ραγδαία έπειτα από τη χορήγηση δωρεάν μεταφοράς προσφύγων με λεωφορεία από την Τουρκία στα χερσαία σύνορά της με την Ελλάδα. Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές παρέχουν αστυνομική συνοδεία και έχουν κάνει χρήση εξοπλισμού καταστολής, όπως δακρυγόνα, με σκοπό να ωθήσουν μετανάστες και πρόσφυγες στα ελληνικά σύνορα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό;

2. Ποια μέτρα θα λάβει για την αποτροπή μελλοντικών μονομερών παραβιάσεων των προβλέψεων της κοινής δήλωσης από την Τουρκία;

3. Ποιες κυρώσεις θα εξεταστούν για την Τουρκία αν συνεχίσει να παραβιάζει την κοινή δήλωση για το προσφυγικό;


Απάντηση του κ. Várhelyi
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: P-001245/2020

H Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ύστερα από τις έκτακτες συνόδους του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 4 Μαρτίου 2020 και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 6 Μαρτίου 2020, η ΕΕ επανέλαβε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016. H ΕΕ , μολονότι αναγνωρίζει την αυξημένη μεταναστευτική επιβάρυνση και τους συναφείς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Τουρκία στο έδαφός της, καθώς και τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει για τη φιλοξενία 3,7 εκατομμυρίων μεταναστών και προσφύγων, απέρριψε κατηγορηματικά τη χρήση του μεταναστευτικού προβλήματος από την Τουρκία για πολιτικούς σκοπούς(1).

Τούτο διαμηνύθηκε στο πλαίσιο διαφόρων αποστολών υψηλού επιπέδου, όπως στις αποστολές υψηλού επιπέδου στην Άγκυρα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και του επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων στις 3 και 4 Μαρτίου 2020, καθώς και στη συνάντηση της προέδρου της Επιτροπής και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον πρόεδρο της Τουρκίας στις 9 Μαρτίου 2020.

Η ΕΕ εξακολουθεί να τηρεί τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά αναγκαίας στήριξης των προσφύγων στην Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ έχει κινητοποιήσει συνολικά 6 δισ. EUR μέσω της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία(2) και έχει εκταμιεύσει το σύνολο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού. Οι ανάγκες των προσφύγων στην Τουρκία δεν πρόκειται να πάψουν στο άμεσο μέλλον και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, προκειμένου να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος να συνεχιστεί αυτή η στήριξη.
(1) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/03/04/statement-on-the-situation-at-the-eus-external-borders/
(2) https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en