Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002469/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Loucas Fourlas (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Costas Mavrides (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE), Alexis Georgoulis (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), François-Xavier Bellamy (PPE), Eva Kaili (S&D)

Στις 24 Απριλίου Αρμένιοι από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών της ΕΕ αρμενικής καταγωγής, τιμούν τα θύματα της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που διαπράχθηκε το 1915 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη δήλωση της Επιτροπής, την 9η Δεκεμβρίου 2020, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας μνήμης και αξιοπρέπειας των θυμάτων του εγκλήματος της γενοκτονίας, η Επιτροπή τόνισε ότι: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τις φρικαλεότητες του παρελθόντος. Το οφείλουμε στα θύματα αυτών των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Το οφείλουμε όμως και στον εαυτό μας: μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο εάν αναγνωρίσουμε τις σκοτεινές ημέρες του παρελθόντος. Πρόκειται για ηθική υποχρέωση έναντι της ανθρωπότητας».

Τι κάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι δεν θα λησμονηθούν τα θύματα και τα τραύματα της Γενοκτονίας των Αρμενίων και ότι η συγκεκριμένη φρικαλεότητα του παρελθόντος θα ομολογηθεί και θα αναγνωριστεί;


Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002469/2021

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ, έχουν αναγνωρίσει τα τραγικά γεγονότα του 1915 ως γενοκτονία. Η Επιτροπή έλαβε δεόντως υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου ψηφίσματος της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Σημείωσε επίσης τη δήλωση του Προέδρου Joe Biden σχετικά με την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων στις 24 Απριλίου 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μολονότι αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τον χαρακτηρισμό των γεγονότων του 1915, αναζητά τρόπους προώθησης και υποστήριξης της συμφιλίωσης. Η συμφιλίωση αποτελεί βασικό θεμέλιο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και των αξιών που το διέπουν. Είναι σημαντικό, σε πνεύμα συμφιλίωσης, να μπορούν οι χώρες να αντιμετωπίζουν το παρελθόν τους μέσω ανοικτών και ειλικρινών συζητήσεων. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας και προτρέπει αμφότερες τις πλευρές να συνεχίσουν να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή χωρίς προαπαιτούμενα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ ενθαρρύνει τη λήψη περαιτέρω ουσιαστικών μέτρων που θα προετοιμάσουν το έδαφος για πλήρη συμφιλίωση των κοινωνιών των πολιτών της Τουρκίας και της Αρμενίας.