ΠΡΟΣ:
Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
κ. Γεώργιο Α. Παπανδρέου

ΚΟΙΝ:
1. Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου

2. Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑ.ΣΟ.Κ
κ. Βασίλη Έξαρχο

Αθήνα, 8.7.2011,Α.Π. 277

ΘΕΜΑ: «Μισθώματα των ακινήτων του Δημοσίου»

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Το ελληνικό κράτος έχει στην κυριότητά του μια τεραστία ακίνητη περιουσία, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις πάγιες στεγαστικές ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών. Παράλληλα, πολύ συχνά, για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές, ακολουθείται η τακτική της ενοικίασης άλλων, ιδιωτικών κτιρίων.

Το φαινόμενο αυτό απαντάται σε ολόκληρη την επικράτεια. Η τακτική της μίσθωσης χώρων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών των Υπουργείων και των ΔΕΚΟ ακολουθείται χωρίς να υπάρχει ,ωστόσο, σαφής εικόνα για τον αριθμό των κτιρίων που ενοικιάζονται. Κατά συνέπεια, ασάφεια υπάρχει και ως προς την εικόνα του ύψους των χρημάτων που δαπανά το Ελληνικό Κράτος για να καλύψει τις ανάγκες αυτές.

Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο, δημόσια κτίρια να παραμένουν αναξιοποίητα και άλλα, εγκαταλελειμμένα, να έχουν καταπατηθεί (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί κτίριο νοσοκομείου το οποίο έχει καταληφθεί από αθίγγανους). Ταυτόχρονα τίθεται το ζήτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης των κληροδοτημάτων.

Με φόντο τη σημερινή κρίσιμη για τη χώρα οικονομική και πολιτική συγκυρία, οφείλουμε να φροντίσουμε ώστε να εξοικονομηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τέτοιου είδους δαπάνες ως ένα πρώτο βασικό μέτρο για την μείωση του σπάταλου κράτους. Είναι αναγκαίο, για να καταστεί αυτό δυνατό, να υπάρχει μια σαφής εικόνα τόσο του αριθμού των κτιρίων που ενοικιάζονται, όσο και του ύψους των χρημάτων που δαπανά το Ελληνικό Κράτος για τη μίσθωση χώρων στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών, για να εξετασθούν ενδελεχώς τα στοιχεία, και να υποβληθούν οι κατάλληλες προτάσεις.

Είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί και το τελευταίο δημόσιο κτίριο και το κράτος να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη δημόσια περιουσία του.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής είναι χρήσιμο να κατατεθούν αναλυτικές λίστες με τους Δημόσιους Οργανισμούς που συγχωνεύτηκαν ούτως ώστε να ερευνηθεί τι απέγιναν τα ακίνητα των συγχωνευμένων οργανισμών. (π.χ. ποιοι από αυτούς τους οργανισμούς έχουν μεταπηδήσει σε ιδιόκτητα κτίρια; Ποια σε μισθωμένα και με ποιο κόστος; Σε ποιο επίπεδο και σε ποιες περιπτώσεις έχουν εξοικονομηθεί δαπάνες;)

Για τους παραπάνω λόγους προτείνω να ενημερώσουν οι Υπουργοί τους Βουλευτές ανά νομό, για τα παραπάνω, με σκοπό να καταρτιστούν πίνακες με όλα τα ακίνητα που μισθώνουν για τη στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών και των ΔΕΚΟ αρμοδιότητας του Υπουργείου τους, με αναφορά στο ύψος των μισθωμάτων και τη μεταβολή τους από το έτος 2009 στο έτος 2010. Ομοίως, να καταρτιστούν πίνακες με όλα τα αναξιοποίητα δημόσια κτίρια και τα κληροδοτήματα του κάθε νομού , ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική αξιοποίηση τους.

Είμαστε σίγουροι ότι η συμβολή των Βουλευτών που γνωρίζουν την πραγματικότητα της περιοχή τους θα βοηθήσει αποφασιστικά στη μείωση του σπάταλου κράτους.

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση,

Με εκτίμηση,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Εύα Καϊλή
Αθανάσιος Οικονόμου