ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
- Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο
- Εσωτερικών, κ. Προκόπη Παυλόπουλο

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή χρημάτων για τη λειτουργία των σχολείων από τον Δήμο Συκεών

Οι περισσότερες σχολικές μονάδες του Δήμου Συκεών αδυνατούν να εκπληρώσουν τις στοιχειώδεις λειτουργικές υποχρεώσεις τους, γεγονός που οφείλεται στην μη απόδοση σε αυτές λειτουργικών χρημάτων, και συγκεκριμένα της πρώτης δόσης για το 2009, από την διοίκηση του Δήμου.
Το σχετικό ποσό αφορά 238.783 € και, σύμφωνα με τα έγγραφα 7998/10-2-2009 του Υπουργείου Εσωτερικών και 4453-4452/17-2-2009 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει αποδοθεί στους Δήμους από τα μέσα Φεβρουαρίου 2009. Τα κονδύλια αυτά πρέπει να μοιράζονται μέσα σε διάστημα ενός μήνα και ήδη έχουν μοιραστεί σε πολλούς Δήμους. Εντούτοις, και παρά τις επιταγές του νόμου 3320/2005, οι σχολικές μονάδες του Δήμου Συκεών δεν έχουν λάβει ακόμη τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους χρήματα.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Για ποιο λόγο δεν έχουν διανεμηθεί τα λειτουργικά κονδύλια στις σχολικές μονάδες του Δήμου Συκεών;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου οι σχολικές μονάδες του Δήμου Συκεών να λάβουν όσο το δυνατό ταχύτερα τα εν λόγω κονδύλια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα;

Η ερωτούσα Βουλευτής
Εύα – Ευδοξία Καϊλή