Στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, η ανάλυση των Θεσμών επανέρχεται και στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων («κόκκινων») δανείων. Η διαδικασία αυτή εξακολουθεί να εκκρεμεί, παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση είχε αρχικά δεσμευτεί ότι αυτή θα έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2015.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, καθώς το συνολικό ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης, τα αρνητικά επιτόκια και τους αυστηρότερους κανόνες, δείχνει ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια ώστε οι τράπεζες να μειώσουν σε ανεκτό βαθμό την έκθεσή τους στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Θα μεριμνήσει ώστε, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είχε προβεί και σε δημόσια διαβούλευση για το ζήτημα τον Σεπτέμβριο 2016, να προταθεί άμεσα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης, ένας χάρτης με νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα επιταχύνουν τη διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος;
— Ποιος είναι ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για τον περιορισμό αυτού του προβλήματος, που αποτελεί τροχοπέδη στη διαδικασία ανάκαμψης του τραπεζικού συστήματος και συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομίας;
— Ποια μέτρα προτείνει για τη μελλοντική θωράκιση του τραπεζικού συστήματος;