Η Ελληνική Κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της, στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν πόρους στο στενό δημοσιονομικό πλαίσιο που επιβάλλεται, προχωρούν σε ενέργειες και λύσεις χωρίς ορθολογικό σχεδιασμό, εν προκειμένω στη μείωση των ατόμων που υπηρετούν σε νευραλγικές υπηρεσίες όπως οι πυροσβεστικές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των κατοίκων της Ελλάδας, αλλά και όλων όσων την επισκέπτονται, λαμβανομένου υπόψη του πλήθους των τουριστών που την επιλέγουν ως προορισμό.

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Δεδομένου του ρόλου της ΕΕ στη διασφάλιση της προστασίας και τη βελτίωση της ασφάλειας και της ευημερίας των πολιτών της, ποιο είναι το πλάνο της Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των απαραίτητων δομών στα κράτη μέλη;
— Καθώς μια ενδεχόμενη κρίση στην Ελλάδα δεν θα άφηνε την Ευρώπη ανεπηρέαστη, και δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο θεματοφύλακας του Προγράμματος της Στοκχόλμης για μια ασφαλή και ανοικτή Ευρώπη, και στη βάση της διασυνοριακής συνεργασίας των υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης που επιδιώκεται, πώς δύναται η ΕΕ να αποτρέψει/αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό ενδεχόμενο;