Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2015

«Εύα Καιλή: "Μία ακόμα νίκη σημειώθηκε στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την καταδίκη των ειδικών φοροαπαλλαγών που απολάμβαναν η FIAT και η Starbucks."»

" Εύα Καϊλή: "Μία ακόμα νίκη σημειώθηκε στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την καταδίκη των ειδικών φοροαπαλλαγών που απολάμβαναν η FIAT και η Starbucks."

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  να καταδικάσει τις φοροαπαλλαγές (tax rulings) στις εταιρίες FIAT και Starbucks χαιρέτησε σήμερα η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D). Πιο συγκεκριμένα η Κομμισιόν κατέληξε ότι το Λουξεμβούργο έχει χορηγήσει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς στην  FIAT, ενώ το ίδιο έχει κάνει και η Ολλανδία για την Starbucks. Με την σημερινή απόφαση της η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι τέτοιες πρακτικές είναι παράνομες.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας για το S&D στην επιτροπή φορολογικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TAXE) Εύα Καϊλή δήλωσε:

"Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την καταπολέμηση του φορολογικού ντάμπινγκ που διοργανώνεται από το κράτος. Το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε  μέχρι σήμερα - ότι όλα τα φορολογικά μοντέλα είναι μέσα στα όρια του νόμου - δεν μπορεί να γίνει πλέον δεκτό. Στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, η Επιτροπή καθιστά σαφές: Τα μη ηθικά φορολογικά μοντέλα είναι  παράνομα.

Η απόφαση αυτή  δίνει στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής μια νέα διάσταση. Αυτή πρέπει να είναι η αρχή του τέλους του μοντέλου «φοροδιαφυγή οργανωμένη από το κράτος». Αυτή είναι μια σημαντική νίκη για τη δικαιοσύνη και τους φορολογικά ειλικρινείς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών που δεν έχουν λάβει καμία ειδική μεταχείριση.

Η απόφαση αυτή δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό δίκαιο για τον ανταγωνισμό, είναι ένα ισχυρό όπλο κατά των μοντέλων φοροδιαφυγής.

Πάντως η  τρέχουσα δυναμική πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο με σκοπό τη δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής εταιρικής φορολογικής βάσης καθώς και μιας υποχρεωτικής "χώρα προς χώρα" αναφοράς για τις επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί όπου παράγονται ".

Στη δήλωσή της η κα Καϊλή συμπλήρωσε:

Αυτές οι δύο περιπτώσεις έχουν αποδείξει ότι ο επιθετικός φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών για την προσέλκυση εταιρειών και των κερδών που φέρνουν, είναι ο κανόνας στην ΕΕ, όπως η Ειδική Επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE) του ΕΚ  επιβεβαίωσε στο σχέδιο έκθεσής της. Οι έρευνες αυτές σηματοδοτούν μια ποιοτική αλλαγή στην ΕΕ, αποκαλύπτοντας ότι στα φορολογικά θέματα, η Ευρώπη θυμίζει περισσότερο μια ζούγκλα παρά ένα χώρο συνεργασίας.

Δεν μπορούμε παρά να συγχαρούμε την Επιτροπή για το ότι ερεύνησε ορισμένες πρακτικές φορολογικών αποφάσεων (tax rulings ) στην Ευρώπη, προκειμένου να καταστήσει τα φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη δίκαια, διαφανή και αποδεκτά για τους πολίτες.

Ωστόσο, ζητάμε από την Επιτροπή να προχωρήσει πολύ περισσότερο. Ζητάμε επίσης από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν με ένα σοβαρό και διαφανή τρόπο σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις φορολογικές αποφάσεις τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκαταλείψουν την "ζώνη ανέσεώς" τους που βασίζεται στον κανόνα της ομοφωνίας που ισχύει για κοινές φορολογικές αποφάσεις της ΕΕ. Αυτός ο κανόνας της ομοφωνίας βοηθά στο να διατηρηθεί η τεράστια φορολογική αδικία που επιβάλλεται στους πολίτες και προκαλεί μια εξίσωση προς τα κάτω, κατά την οποία οι πολυεθνικές θα καταλήξουν να μην πληρώνουν κανένα φόρο στην Ευρώπη με κάθε ευθύνη για τον εθνικό προϋπολογισμό να βαρύνει τα συνήθη θύματα, τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ».