Στα διεθνή μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ξένου κατασκοπευτικού λογισμικού εναντίον πολιτών της ΕΕ. Στόχο στα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αποτελέσει πρόσφατα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, όπως πρωθυπουργοί και μέλη υπουργικών συμβουλίων(1). Εικάζεται, ότι το εν λόγω κατασκοπευτικό λογισμικό μπορεί να μετατρέπει τις έξυπνες συσκευές μας σε ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους χρήστες του να διεισδύσουν στη ζωή μας ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι αρχές ορισμένων χωρών δηλώνουν ανοιχτά και δημοσίως ότι έχουν αγοράσει ένα τέτοιο κατασκοπευτικό λογισμικό και ότι το χρησιμοποιούν για νόμιμους σκοπούς(2).

Ως Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε αναφαίρετο δικαίωμα στην προσωπική μας ζωή και στο απόρρητο των δεδομένων μας, ταυτόχρονα δε τασσόμαστε ανεπιφύλακτα υπέρ της καταπολέμησης του εγκλήματος διεθνώς. Επομένως:

1. Προτίθεται η Επιτροπή να υιοθετήσει μια κοινή πολιτική της ΕΕ κατά του κατασκοπευτικού λογισμικού με στόχο την προστασία των πολιτών και των οντοτήτων της ΕΕ;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να επιβάλει, ως πρόσθετο μηχανισμό προστασίας της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών της ΕΕ, την υποχρέωση να διαθέτουν όλες οι συσκευές δυνατότητα απενεργοποίησης του μικροφώνου, η οποία θα τίθεται σε λειτουργία τόσο κεντρικά όσο και αυτομάτως, όταν οι συσκευές αυτές δεν χρησιμοποιούνται;


(1) https://www.theguardian.com/news/2021/sep/23/spyware-found-on-phones-of-five-french-cabinet-members
(2) https://www.theguardian.com/news/2022/feb/02/fbi-confirms-it-obtained-nsos-pegasus-spyware