Το Τουρκικό Υπουργείο Τουρισμού καταχώρισε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)[1], μέσω αντιπροσώπου στην Ισπανία, τη λέξη “Turkaegean” ως επίσημο εμπορικό σήμα της ΕΕ, με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του υποτιθέμενου αυτού “εμπορικού σήματος” για ένα ευρύ φάσμα τουριστικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η καταχώριση του όρου «Turkaegean» συνδυάζει το όνομα μιας χώρας εκτός ΕΕ (Τουρκία) με το Αιγαίο Πέλαγος, τα νησιά και τις ακτές. Αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της επιθετικής εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζει η Τουρκία κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου.

Επιπλέον, η καταχώριση της λέξης αυτής ως εμπορικό σήμα της ΕΕ είναι με βάση την ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία αφεαυτής παράνομη δεδομένου ότι έχει σκοπίμως παραπλανητικό χαρακτήρα, εμφανίζοντας το Αιγαίο Πέλαγος, τα νησιά και τις ακτές ως “Τουρκικά”.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

1.Προτίθεται η Επιτροπή να προβεί σε άμεσες ενέργειες για τη διαγραφή της ως άνω λέξης από το μητρώο σημάτων του EUIPO προκειμένου να παύσει άμεσα η χρήση της από την Τουρκία;

2.Προτίθεται η Επιτροπή να κινήσει ταχεία διαδικασία για να διερευνηθεί ύπαρξη ευθυνών για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ λόγω καταχώρισης από το EUIPO ενός τόσο απαράδεκτου εμπορικού σήματος;3.Προτίθεται η Επιτροπή να δηλώσει δημοσίως και επισήμως ότι η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί την παραπάνω λέξη;

[1] https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/turkaegean