Τις τελευταίες ημέρες, με τη δημοσίευση του νέου σχεδίου δράσης της Επιτροπής σχετικά με την εξοικονόμηση φυσικού αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα, κατέστη απολύτως σαφές ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τον εφοδιασμό της σε φυσικό αέριο από το εξωτερικό για τις ενεργειακές της ανάγκες, με υψηλό κόστος.

Κατά συνέπεια, η οικονομία μας, η ευημερία των κοινωνιών μας και η ασφάλεια των πολιτών μας εκτίθενται σε διαρκή κίνδυνο.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, πριν από την έλευση του χειμώνα, χρειαζόμαστε ένα λεπτομερές και ολιστικό σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, για να καλύψουμε τις ανάγκες των κοινωνιών, των πολιτών και των επιχειρήσεών μας, αντλώντας παράλληλα διδάγματα από την πείρα που αποκτήσαμε με την κρίση της COVID-19.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο και ολιστικό νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς παραγωγής και παροχής ενέργειας για το σύνολο της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

2.Έχει εκτιμήσει η Επιτροπή πόσο γρήγορα θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα δίκτυο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστούν κανονικές συνθήκες εφοδιασμού;3.Θα μπορούσε ένα τέτοιο σχέδιο δράσης να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για ένα αποτελεσματικό και διευρυμένο σύστημα τηλεργασίας στην ΕΕ με βάση εκτιμήσεις του δυνητικού όγκου ενέργειας που θα μπορούσε να εξοικονομηθεί;