Σε συνέχεια της απάντησης της Επιτρόπου Vestager στην ερώτηση Ε-002432/2017 αναφορικά με τις διατραπεζικές προμήθειες, η Επίτροπος επισημαίνει τις διατάξεις του κανονισμού 2015/751 για το ανώτατο όριο διατραπεζικών προμηθειών για πράξεις πληρωμών με κάρτες.

Ωστόσο, από την εφαρμογή του κανονισμού και μετά έχει διαπιστωθεί ότι τα κόστη των τραπεζικών προμηθειών σε αρκετές χώρες έχουν αυξηθεί δραματικά. Σε αυτά τα κόστη περιλαμβάνονται και άλλες «κρυφές χρεώσεις», όπως χρεώσεις για χρήση των ΑΤΜ, χρεώσεις μηνιαίων υπηρεσιών, χρεώσεις εγγράφων ειδοποιητηρίων ή χρεώσεις αναλήψεων

Οι χρεώσεις αυτές συνήθως προκύπτουν ex post, εκπλήσσουν τους καταναλωτές και επιφέρουν έσοδα στις Τράπεζες με αδιαφανείς τρόπους. Αυτές οι αδικαιολόγητες αυξήσεις παρατηρούνται μετά το 2016, κάτι που είναι ανεξήγητο καθώς σημαντικές τεχνολογίες, όπως το blockchain, μπορούν να μηδενίσουν σχεδόν τα κόστη τραπεζικής διαμεσολάβησης.
Ερωτάται η Επιτροπή:
— Ποια είναι η εικόνα που έχει σήμερα για τα ετήσια κόστη των κρυφών χρεώσεων τραπεζών και των χρεώσεων διαμεσολάβησης;
— Πώς δικαιολογεί την αύξηση των χρεώσεων αυτών, κυρίως στην Ελλάδα, που οι πολίτες αναγκάζονται σε πληρωμές χωρίς μετρητά και υφίστανται έτσι επιπλέον χρεώσεις;
— Γιατί αν και υπάρχουν τεχνολογίες fintech, όπως το blockchain, δεν έχει περάσει το τεχνολογικό όφελος στις τιμές που πληρώνουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές;