Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τη κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις απαγωγές και κακομεταχείριση γυναικών που λαμβάνουν χώρα στο Ιράκ εδώ.