Οι προερχόμενοι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων, Εύα Καϊλή, Κώστας Χρυσόγονος, Μαρία Σπυράκη και Θοδωρής Ζαγοράκης, απέστειλαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γεώργιο Σταθάκη, μετά τις διαπιστώσεις εκπροσώπων ενώσεων πολιτών και επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή, των εκτενών σοβαρών θεμάτων που εγείρει η επικείμενη τροποποίηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας την άμεση αντιμετώπισή τους.

Η Εύα Καϊλή ανέλυσε επιπλέον, την κατάσταση που δημιουργήθηκε, ως Μηχανικός η ίδια, και πρότεινε πιθανές διορθωτικές παρεμβάσεις σε ένα ενημερωτικό που απέστειλε στους αρμόδιους φορείς.

«Έχοντας υπόψη τα εκτεθέντα προβλήματα στην ενημερωτική συνάντηση που είχαμε στις 24.2.2018, με επιχειρηματίες και ενώσεις πολιτών της ΠΚΜ, που όπως ενημερωθήκαμε, δημιουργούνται με το νέο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας» (ΠΠΧΣ), με δύο βασικάπροβλήματα : 1) την μη εφαρμογή μέτρων εντός των ορίων των εγκαταστάσεων, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία Σεβέζο και όπως συμβαίνει στην Αθήνα και σε όλη την Ε.Ε., και 2) την αναφορά για υποχρεωτική μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μέχρι 31/12/17, που ισοδυναμεί με λουκέτα σε όλη την παραγωγή χαμηλής και μέσης όχλησης στην Κ. Μακεδονία, ενώ στην Αθήνα, με το χωροταξικό της Αττικής ενθαρρύνεται η εγκατάσταση της χαμηλής και μέσης όχλησης στον αστικό ιστό. Η υποχρεωτική μετεγκατάσταση βιοτεχνιών και βιομηχανιών χαμηλής και μέσης όχλησης προκύπτει εξ’ αιτίας των προβλεπόμενων αλλαγών των χρήσεων γης. Συνεπώς, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που θίγονται από τις αλλαγές χρήσης γης θα οδηγηθούν στην σταδιακή παύση λειτουργίας και την μερική η και ολική καταστροφή. Αυτό άμεσα θα οδηγήσει και στην αύξηση της ανεργίας. Επειδή δε:
1. Οι προβλεπόμενες υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν ισχύουν τόσο στην περιφέρεια Αττικής , αλλά ούτε σε άλλες περιφέρειες.
2. Η εφαρμογή της οδηγίας Σεβέζο ΙΙΙ (από το 2012 που κυρώθηκε με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.2.2016), θα έπρεπε ναγίνει όπως στην Ε.Ε και στην Αττική. Επισημάνθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής ο τρόπος εφαρμογής της οδηγίας Σεβέζο και πουθενά δεν γίνεται αναφορά για ζώνες ερήμωσης (όπως απεικονίζεται στους χάρτες του ΠΠΧΣ με παλαιότερη μελέτη του 2007 του ΟΡΘΕ).
3. Τυχόν έγκριση με υπουργική απόφαση (ΥΑ) του ΠΠΧΣ της ΠΚΜ, θα έχει ως συνέπεια τον μαρασμό και την εξαφάνιση πολλών βιοτεχνιών και βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης και ίσως και στις λοιπές Περ. Ενότητες,- και χιλιάδων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΠΚΜ, με δραματικές συνέπειες στο ΑΕΠ της ΠΚΜ και στην αύξηση της ανεργίας.
4. Δεν φαίνεται να έχει γίνει,- επιστημονικά αποδεκτή-, ανάλυση «Κόστους – Ωφελειών» του νέου χωροταξικού.
5. Η προτεραιότητα όλων των πολιτικών επιλογών πρέπει να είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ανάπτυξη της χειμαζόμενης πατρίδας μας και η καταπολέμηση της ανεργίας με νέες θέσεις εργασίας.

Σημαντικό είναι να γίνουν οι εξής διορθώσεις:
1. Να μην προχωρήσει η έκδοση της ΥΑ από τον αρμόδιο υπουργό κ.Σταθάκη, προκειμένου να υπάρξει όμοια αντιμετώπιση του χωροταξικού της ΠΚΜ όπως της Αττικής.
2. Να γίνει η σχετική επικαιροποίηση του με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να γίνουν δυνατές, οι αναγκαίες προσθήκες και διευκρινήσεις αλλά και διορθώσεις, -όπως αναφέρουμε παραπάνω-, αλλά καταγράφονται και στο σχετικό έγγραφο των επιχειρηματιών και των κινήσεων πολιτών που επισυνάπτεται»