Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, ο ΠΟΥ δέχεται έντονες πιέσεις από οργανώσεις για την προστασία της άγριας ζωής αλλά και της δημόσιας υγείας, με σκοπό να παροτρύνει την Κίνα να θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο απαγόρευσης των αγορών όπου πωλούνται ζωντανά άγρια ζώα για το κρέας τους. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατανάλωση κρέατος φιδιών, νυχτερίδων, χελωνών και άλλων άγριων ζώων, τα οποία μπορεί να μεταδώσουν ιούς στον άνθρωπο, που —όπως είδαμε— μπορούν να εξελιχθούν σε πανδημίες. Σε αυτές τις αγορές, τα ζώα πωλούνται ζωντανά ή σφαγιάζονται επιτόπου κάτω από κάκιστες υγειονομικές συνθήκες.

Με δεδομένο ότι και παλαιότερες επιδημικές κρίσεις, όπως του Ebola το 2014 και του SARS το 2009-2010, συνδέονται με κατανάλωση άγριων ζώων, ερωτάται η Επιτροπή:

Σκοπεύει να θέσει το ζήτημα στις μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα και να ασκήσει πίεση, τη στιγμή μάλιστα που η πρακτική αυτή αποτελεί πια πηγή κινδύνου με διεθνείς προεκτάσεις;


Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003516/2020

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σ ’ αυτό το στάδιο, η Κίνα έκλεισε πολλές από τις αποκαλούμενες «υγρές» αγορές (δηλαδή στο Γουχάν και τις γύρω περιοχές, καθώς και στο Πεκίνο) και έλαβε μέτρα για να απαγορεύσει ορισμένες μορφές εμπορίου άγριων ζώων. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της πιθανής εξάπλωσης των ζωονόσων. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι κεντρική κυβέρνηση της Κίνας θα διαθέσει φέτος πάνω από 10 δισ. γιουάν (περίπου 1,3 δισ. EUR) για τη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές, την προώθηση της δημόσιας υγείας, καθώς και για την πρόληψη και τον έλεγχο των επιδημιών. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη βελτίωση της νομοθεσίας, της εποπτείας και της επιβολής του νόμου όσον αφορά το εγχώριο εμπόριο άγριων ζώων, αλλά η απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων αγορών ανήκει στις οικείες χώρες.

Τα άγρια ζώα που εισάγονται νόμιμα στην ΕΕ δεν συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ. Ήδη πριν από την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19, η ΕΕ, στο πλαίσιο διμερούς προγράμματος, εργαζόταν από κοινού με οργανισμούς στην Κίνα για τη μείωση της ζήτησης για παράνομα διακινούμενα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030(1) επιβεβαιώνει τη δέσμευση για ενίσχυση της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται εντατικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με την πηγή και την εξάπλωση της COVID-19, καθώς και βέλτιστων πρακτικών για τον έλεγχό της. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να θέτει το ζήτημα αυτό στην Κίνα στο πλαίσιο διμερών συναντήσεων.
(1) https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm