Στις 10 Ιουλίου, το κινεζικό γραφείο αξιολόγησης της κυβερνοασφάλειας παρουσίασε το σχέδιο αναθεωρημένης έκδοσης των κανόνων για την επανεξέταση της ασφάλειας των δεδομένων που εγκρίθηκε πέρυσι, γεγονός που συνιστά πρόκληση για τις κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και τις μη κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια και τον γεωγραφικό περιορισμό δεδομένων, θέτοντας στο προσκήνιο ζητήματα κυριαρχίας, δικαιοδοσίας και δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς αναμένεται να συμμορφωθούν οι κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός Κίνας. Για παράδειγμα, όταν ο κινεζικός κολοσσός Didi έθεσε στη διάθεση της κινεζικής κυβέρνησης τα δεδομένα των χρηστών του στο εξωτερικό, δημιουργήθηκαν ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, και κατέστη επιβεβλημένη η αναβολή της έναρξης της δραστηριοποίησής του στην Ευρώπη.

Με δεδομένο ότι η Επιτροπή συνεχίζει να οικοδομεί ένα νομοθετικό πλαίσιο κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή, ερωτάται:

1. Πώς σχεδιάζει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των νέων και των υφιστάμενων επιχειρηματικών φορέων με το ισχύον και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ;

2. Πώς σχεδιάζει να ανταποκριθεί στην πρόσφατη πρόταση του γραφείου αξιολόγησης της κυβερνοασφάλειας της κινεζικής κυβέρνησης;