Υποστήριξα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, διότι η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών εν γένει, αλλά και ειδικότερα στο Διαδίκτυο, όπου δυνητικά εκτίθενται σε συγκεκριμένους κινδύνους, αποτελούν βαρύτατες παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά προβλέπονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αλλά και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989.

(RC-B8-0217/2015 , B8-0217/2015 , B8-0218/2015 , B8-0219/2015 , B8-0220/2015 , B8-0226/2015 , B8-0227/2015 )