ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, κα ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΘΕΜΑ: Καταδίκη του Δημάρχου Χειμάρρας από το Αλβανικό Κράτος

Ύστερα από μήνυση του Εισαγγελέα Αυλώνας, ο Έλληνας Δήμαρχος της Χειμάρρας, Βασίλης Μπολάνος, καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση, χρηματική ποινή 500.000 λεκ και σε στέρηση των διοικητικών του δικαιωμάτων για τρία έτη, διότι αφαίρεσε οδικές πινακίδες εντός του ελληνόφωνου δήμου του που ήταν γραμμένες στα αλβανικά και στα αγγλικά, δεν περιελάμβαναν δηλαδή την ελληνική γλώσσα, και είχαν τοποθετηθεί το περασμένο έτος από το αλβανικό ΥΠΕΧΩΔΕ κατά παράβαση αφ’ ενός του άρθρου 11 της Συμβάσεως Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Εθνικές Μειονότητες και αφ’ετέρου της ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για αναγραφή των πινακίδων υποχρεωτικά και στα ελληνικά, και τις αντικατέστησε με άλλες γραμμένες και στα ελληνικά, ασκώντας την δυνατότη του έδινε ο ίδιος ο αλβανικός νόμος ο οποίος ορίζει ότι η τοποθέτηση πινακίδων είναι αρμοδιότητα των τοπικών αρχών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κα. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο γεγονός της καταδίκης του Έλληνα Δημάρχου;