ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: Καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από ευπαθείς πολίτες.

Με πρόσφατη απόφαση εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν κατά τη χρήση του 2011 επίδομα ανεργίας, εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα. Στα πλαίσια της προσπάθειας τοποθέτησης του μέτρου στα ορθά κοινωνικά του πλαίσια, η κυβέρνηση έχει εισάγει όμοια εξαίρεση και για πρόσωπα με βαριά κινητική αναπηρία ποσοστού 80% και σε τυφλούς. Εντούτοις, η φύση, αλλά και η βαρύτητα της, κατά τα άλλα, αναγκαίας αυτής ρύθμισης, επιβάλει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για την εξαίρεση από αυτή κατηγοριών συμπολιτών μας που βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δυσκολεύουν σε υπέρμετρο βαθμό τη ζωή αυτών και των οικογενειών τους, ιδίως στις περιπτώσεις ατόμων πασχόντων από βαριά και χρόνια νοσήματα, έστω κι αν αυτά μπορεί σε ορισμένες να μην θεμελιώνουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, αλλά ποσοστό πολύ κοντά σε αυτό. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις ατόμων με νεφροπάθεια τελικού σταδίου (αιμοκαθαρόμενοι ή μεταμοσχευμένοι), με μεσογειακή αναιμία, αλλά και οι πάσχοντες από κυστική ίνωση. Πρέπει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων αυτών βρίσκονται εισοδηματικά σε πολύ χαμηλό επίπεδο, καθώς η πάθησή τους είτε δεν επέτρεψε να εργαστούν για μακροχρόνια διάστημα, είτε εμπόδισε πλήρως την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τις δύσκολες αυτές οικονομικές συνθήκες έχει, μάλιστα, ήδη αναγνωρίσει το κράτος, δίνοντας σε αυτούς τους πολίτες συνταξιοδοτικά ευεργετήματα, δίχως τα οποία η κατάσταση στην οποία βρίσκονται θα γινόταν δραματικά πιεστικότερη.
Ενόψει των παραπάνω και λαμβανομένης υπόψη της προσπάθειας του Υπουργείου να εξαιρέσει από την καταβολή της έκτακτης εισφοράς άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Έχει εξεταστεί η δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου των εξαιρέσεων από την καταβολή της έκτακτης εισφοράς, με σκοπό την υπαγωγή σε αυτή πολιτών που ανήκουν και σε άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες;
2. Ποια η θέση της κυβέρνησης αναφορικά με την επέκταση της εξαίρεσης ιδίως σε ότι αφορά άτομα πάσχοντα από βαριές ασθένειες που τις περισσότερες φορές συνοδεύονται και από υψηλό ποσοστό αναπηρίας, όπως οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (αιμοκαθαρόμενοι ή μεταμοσχευμένοι);

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή