ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σ. Χατζηγάκη.

Θέμα: Κατάρτιση Δασολογίου

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταγραφεί από τον Συνήγορο του Πολίτη, από το 1976 μέχρι και το 2007 είχαν καταρτιστεί προσωρινοί δασικοί χάρτες μόλις στο 6% της επικράτειας. Όπως τονίζει και η ίδια η ανεξάρτητη αρχή, η κατάρτιση των δασικών χαρτών και του δασολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση της προστασίας του δασικού πλούτου.
Η οριστική σύνταξη των δασικών χαρτών για όλη την επικράτεια αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από την ανταπόκριση της διοίκησης στη συνταγματική υποχρέωση για την εκπόνηση τους. Αποτελεί τη στέρεη βάση για την προάσπιση της δημόσιας περιουσίας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, είναι βασικό εργαλείο για τον χωροταξικό σχεδιασμό χρήσεων γης σε όλη τη χώρα και απελευθερώνει τις δασικές υπηρεσίες από τον συνεχή και έντονο φόρτο της έκδοσης Πράξεων Χαρακτηρισμού.
Η μη κατάρτιση του Δασολογίου αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας από την Διοίκηση, όπως ρητά έχει αναγνωρίσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέργειες για την σύνταξη του Δασολογίου;
2. Ποιο ποσοστό της επικράτειας έχει χαρτογραφηθεί με προσωρινούς δασικούς χάρτες, που αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και του Δασολογίου;
3. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Δασολογίου;

Η ερωτούσα Βουλευτής
Εύα – Ευδοξία Καϊλή