απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα . – Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Φυσικά όχι μόνο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ενιαία αγορά και να αισθανόμαστε περισσότερο Ευρωπαίοι, ειδικά όταν ταξιδεύουμε, αλλά αυτό μπορεί να βοηθήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλους τους επαγγελματίες ώστε να αισθάνονται ότι θα απευθύνονται σε μία ενιαία αγορά.

Έχουμε και άλλες δράσεις όμως που ακολουθούν, το WiFi for Εurope, το Free Data Flow, το EFSI, το Juncker plan 2 που θα στηρίξει και θα ενισχύσει τις χρηματοδοτήσεις για την επίτευξη αυτής της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Εκεί έχουμε αλλάξει αρκετά και τις προτεραιότητες από την Επιτροπή, με την οποία άλλωστε συνεργαζόμαστε.

Άρα οι ευκαιρίες που δίνονται είναι πολύ σημαντικές. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην δώσουμε στις κοινωνικές πλατφόρμες τη δυνατότητα να ελέγχουν ή να ακουμπούν το περιεχόμενο και να μην παίρνουν την τοποθεσία, τη θέση ή δεδομένα παραπάνω από ό,τι επιθυμούν οι πολίτες. Άρα ως προεπιλογή να φροντίσουμε όλα να είναι πιο ασφαλή για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό θα κάνει την αγορά αυτή