ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, κ. Σταύρο Καλαφάτη

Θέμα: Κακοδιαχείριση της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Το κλίμα ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΥΑΘ και των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα τεταμένο, με μηνύσεις και καταγγελίες να έχουν κάνει την εμφάνισή τους εδώ και καιρό. Στην 23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. με Α.Π. 11162/30-07-07, από τα 15 θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, τα 14 θέματα αφορούν λήψεις αποφάσεων για την άσκηση ένδικων και πειθαρχικών μέσων σε δημοσιογράφους των ΜΜΕ και εργαζομένους της ΕΥΑΘ. Έχουν διατυπωθεί κατηγορίες για κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια στην λειτουργία της εταιρίας, γεγονός το οποίο χρήζει έντονου προβληματισμού, καθώς έχουμε να κάνουμε με μια εταιρία που εξυπηρετεί έναν εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό σκοπό.
Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής που συστάθηκε με την 16537-28/11/2006 εντολή του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας, με σκοπό τον έλεγχο των καταγγελιών που υπήρχαν από τα σωματεία των εργαζομένων σχετικά με τα έργα της διεύθυνσης του δικτύου ύδρευσης της περιόδου 2005-2006, μολονότι έκανε λόγο για σειρά παρατυπιών σε σχέση με την οικονομική διαχείριση των έργων και την άνιση μεταχείριση των εργολάβων που οδήγησε σε έλλειψη ανταγωνισμού και σε ουσιαστικό μονοπώλιο, δεν έφτασε ποτέ προς συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της διάθεσης ποσού ύψους 2.082.000 ευρώ από την ΕΥΑΘ σε εργοληπτική εταιρία για την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης, κατά την οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινων πράξεων (παράβαση καθήκοντος, ψευδή βεβαίωση, απιστία) από την πλευρά των μελών της διοίκησης της ΕΥΑΘ. Είναι, μάλιστα. χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τις ανακοινώσεις και τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια στην διαχείριση της εταιρίας, έχουν συνοδεύσει αρκετές παραιτήσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας επί διοικήσεως του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου.
Σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς στην ΕΥΑΘ, πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται έλλειψη προσωπικού, η οποία συχνά καλύπτεται με συμβάσεις έργου, γεγονός το οποίο έχει πιστοποιήσει και η Επιθεώρηση Εργασίας και έχει καταθέσει μηνύσεις. Οι εργαζόμενοι έχουν επανειλημμένως ζητήσει μισθολογικές αυξήσεις, αλλά και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας χωρίς διαχωρισμούς παλαιών και νέων εργαζομένων.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε όλους τους τομείς λειτουργίας της εταιρίας (επιμετρήσεις εργασιών, οικονομική διαχείριση, σχέσεις διοικήσεως και εργαζομένων), καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων;
2) Γιατί δεν συζητήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής που συστήθηκε με εντολή του διευθύνοντος συμβούλου της;
3) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση προκειμένου να πραγματοποιηθούν άμεσες προσλήψεις στην εταιρία, με νόμιμες διαδικασίες και με υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ παλαιών και νέων εργαζομένων;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή