ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
- Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Ιωάννη Παπαθανασίου
- Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη
- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γεώργιο Σουφλιά

Θέμα: Κίνητρα για την αξιοποίηση μετατροπών που μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση κτιριών

Στην Γερμανία με 3 δις ευρώ θα επιδοτηθούν νοικοκυριά για ενεργειακές επισκευές στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, που σύντομα θα αρχίσει να τρέχει και στην Ελλάδα. Η Κοινοτική Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων θεσπίζει την υποχρεώση όλων των κατοικιών (πρώτα των νεόδμητων και σταδιακά των παλαιότερων) να εκδώσουν Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας, ύστερα από μελέτη του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Δεδομένου ότι τα κτίρια, ανάλογα με την εξοικονόμηση που θα επιτυγχάνουν, θα κατατάσσονται σε αvτίστοιχη ενεργειακή κλίμακα (Α’ έως Ε’) γίνεται σαφές ότι όσο υψηλότερη ενεργειακή κατάταξη θα έχουν τόσο υψηλότερη αξία θα αποκτά και το ακίνητο. Ενεργειακά αποδοτικές είναι οι οικοκοδομές που είναι σωστά μονωμένες και ενσωματώνουν καινοτόμα δομικά υλικά, συστήματα και τεχνολογίες [ «ψυχρά» υλικά που δεν απορροφούν ενέργεια, κουφώματα, διπλά τζάμια, συστήματα φυσικού φωτισμού και αερισμού – ψύξης – θέρμανσης κτλ ]. Στην Ελλάδα η κατάσταση παρουσιάζει προβλήματα καθώς χωρίς κίνητρα είναι πρακτικώς αδύνατο να εφαρμοστεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Για τις απαραίτητες ενεργειακές μετατροπές στην κατοικία μιας τυπικής ελληνικής οικογένειας με τις οποίες θα καταφέρει να μειώσει έως και κατά 50% την κατανάλωση της σε ενέργεια το κόστος υπολογίζεται σε 6.000 – 7.000 ευρώ. Μέρος αυτού του ποσού, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Ανάπτυξης θα επιδοτείται. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, αν το υπόλοιπο ποσό που θα καταβάλει ο ιδιώτης θα φοροαπαλλάσεται ή όχι. Στη Γερμανία πάντως, δαπάνη 6000-7000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας αποφέρει μείωση φορολογίας κατά 600-700 ευρώ.
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της χρησιμοποίησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς στην Ελλάδα εμποδίζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κατοικίες, ενώ όλα τα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας υπάγονται στην ανώτερη κλίμακα του ΦΠΑ. Ουδείς διανοείται να βάλει φωτοβολταικό στην ταράτσα του και να πουλά την παραγώμενη ενέργεια στην ΔΕΗ, αφού η σχετική φορολογική νομοθεσία τον αντιμετωπίζει ως επιτηδευματία και τον υποχρεώνει δηλαδή να θεωρήσει βιβλία στην εφορία και να υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εντούτοις, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ορίζει ότι «απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και και έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών οι πειτηδευματίες φυσικά πρόσωπα, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έσοδα μέχρι 10.000 €». Η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε πρακτικά να καλύπτει όλους τους οικιακούς καταναλωτές, αφού τα ετήσια έσοδα ενός μικροπαραγωγού πράσινης ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό 5 KWp, είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερα από τα αναφερόμενα στη ρύθμιση. Δυστυχώς, όμως, η ρύθμιση αναφέρεται σε «λιανική» πώληση αγαθών, ενώ η πώληση ηλεκτρισμού προς τον ΔΕΣΜΗΕ ή τη ΔΕΗ θεωρείται «χονδρική» από το Υπουργείο Οικονομίας. Άλλες χώρες (πχ Γερμανία) εμποδίζονται από τέτοιες διατυπώσεις.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων και στη χώρα μας;
2. Ποια κίνητρα είναι διατεθιμένη η κυβέρνηση να προσφέρει στους πολίτες έτσι ώστε να προχωρήσουν σε μετατροπές που θα εξοικονομούν ενέργεια;
3. Οι δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας θα αποφέρουν μείωση φορολογίας για τον πολίτη που θα προβεί σε αυτές;
4. Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος προς την ΔΕΗ, προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα στους ιδιώτες για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οικίες τους;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή