ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, κ. Αντώνιο Σαμαρά

Θέμα: Κίνδυνος κλεισίματος του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης μετά την διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη.

Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που εδώ και έξι χρόνια στεγάζεται μαζί με άλλους πολιτιστικούς φορείς σε διατηρητέο κτίριο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, επιτελεί ένα ιδιάζουσας σημασία έργο προς όφελος των παιδιών. Αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες μορφές μάθησης, προσφέρει στα παιδιά χρήσιμες εμπειρίες για την καλύτερη κατανόηση του κόσμου. Οργανώνονται ψυχαγωγικά, εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα με τη συμμετοχή εθελοντών εκπαιδευτικών, ενώ στα 12 χρόνια λειτουργίας του έχει συνεργαστεί με πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις, έχουν εκπονηθεί περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα και έχουν διοργανωθεί ανοιχτές εκδηλώσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ωστόσο, ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ), ο οποίος αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα, αποφάσισε στην αρχή της χρονιάς να σταματήσει τη λειτουργία του υποκαταστήματός του στη Θεσσαλονίκη, γεγονός το οποίο συμπαρασύρει σε κλείσιμο και το Παιδικό Μουσείο, καθώς το υποκατάστημα του ΟΠΕΠ κάλυπτε μέχρι στιγμής τα λειτουργικά έξοδα του κτιρίου, ενώ είχε παραχωρήσει στο μουσείο και μια υπάλληλο για την γραμματειακή του υποστήριξη, η οποία μετά την απόφαση του ΟΠΕΠ απολύθηκε. Δεδομένου ότι το κτίριο χρειάζεται μεγάλες οικονομικές δαπάνες για τη συντήρηση, επιδιόρθωση και αποκατάστασή του και ότι τα λειτουργικά έξοδα του κτιρίου είναι αδύνατο να καλύπτονται μόνο από τις συνδρομές των μελών των συλλόγων που συστεγάζονται σε αυτό, ο κίνδυνος το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να οδηγηθεί σε διακοπή της λειτουργίας του είναι πλέον ορατός.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης του ΟΠΕΠ;
2. Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αποτρέψει τον κίνδυνο κλεισίματος του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης;

Η ερωτούσα Βουλευτής
Εύα – Ευδοξία Καϊλή