ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1) τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη
2) τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια

Θέμα: Κίνδυνος κλεισίματος εργοστασίου SIEMENS στη Θεσσαλονίκη

Η Siemens Εταιρικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1964 στη Θεσσαλονίκη είναι μια εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων και λογισμικού υψηλής τεχνολογίας που απασχολεί 670 εργαζομένους εκ των οποίων το 63% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η μετοχική της σύνθεση είναι 41% μητρική Siemens, 29% Siemens Τηλεπικοινωνιών (θυγατρική της πρώτης) και 30% Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το 30% της ΕΤΕ πωλήθηκε στη Siemens τον Ιούλιο του 2008. Διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο σε γήπεδα 105 στρεμμάτων με κτηριακή κάλυψη 23 στρεμμάτων, το οποίο εδρεύει πλησίον του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, είναι εξοπλισμένο με τις πλέον σύγχρονες υποδομές μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και προμηθεύει με προϊόντα, εκτός από τη μητρική εταιρεία, πολυεθνικούς κολοσσούς, όπως η Νokia, η Porsche, η Deutsche Telecom και η France Telecom. Η Siemens Εταιρικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει εξαγωγική δραστηριότητα που ξεπερνά ετησίως τα 70 εκατ. ευρώ και παρουσιάζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, από την ίδρυσή της έως και σήμερα. Επισημαίνεται ότι το υψηλό επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών του εργοστασίου αποδεικνύεται και από πληθώρα διαπιστεύσεων – προτύπων, καθώς και από σειρά διεθνών διακρίσεων.
Ωστόσο, είναι ήδη γνωστές από δημοσιεύματα τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς τύπου οι προθέσεις του Οίκου Siemens AG για την πώληση του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης σε τρίτους και την παύση των εργασιών του, εφόσον η εν λόγω πώληση δεν επιτευχθεί. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της πολυεθνικής, η εταιρεία προσανατολίζεται σε άλλους παραγωγικούς τομείς, όπως η παραγωγή υψηλής τεχνολογίας ιατρικών μηχανημάτων, και επιδιώκει να εγκαταλείψει τον τομέα των συστημάτων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για εταιρικά δίκτυα (Siemens Enterprise Networks). Η επικείμενη απόσχιση από τη Siemens και πώληση του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών σε τρίτους, θέτει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης υπό άμεση απειλή διακοπής των εργασιών του. Το ενδεχόμενο κλείσιμο του εργοστασίου θα έχει αναμφίβολα πληθώρα αρνητικών συνεπειών τόσο στο ποσοστό ανεργίας της Βόρειας Ελλάδας, καθώς δεν θα μείνουν άνεργοι μόνο οι 500 και πλέον εργαζόμενοι που απασχολεί συνολικά η Siemens, αλλά και μια σειρά προμηθευτών ή επαγγελματιών, που σήμερα εργάζονται ή απασχολούνται περιφερειακά της μονάδας, όσο και στην εξαγωγική της δραστηριότητα. Τονίζεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω επιχείρησης στον βιομηχανικό τομέα ανέρχεται στο 1% περίπου των συνολικών Ελληνικών εξαγωγών ετησίως. Σημαντική θα είναι τέλος και η απώλεια της τεχνογνωσίας στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων, απόρροια της μακροχρόνιας συνεργασίας του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης με άλλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.
Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και αγωνιστική αναμονή, θεωρούν ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να απαιτήσει από την εταιρεία είτε να διατηρήσει το κερδοφόρο εργοστάσιο είτε να δώσει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλοι επενδυτές, που θα αξιοποιήσουν παραγωγικά τη μονάδα

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του εργοστασίου και να αποφευχθούν οι δυσάρεστες επιπτώσεις που θα προκύψουν από το ενδεχόμενο κλείσιμό του;

Η ερωτούσα βουλευτής,

Εύα-Ευδοξία Καϊλή