ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
1. Οικονομικών κ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. ΛΟΒΕΡΔΟ

Θέμα: «Κίνδυνος διακοπής λειτουργίας Γενικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ λόγω χρεοκοπίας»

Το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις τελευταίες αξιολογήσεις είναι από τα πλέον σύγχρονα Νοσοκομεία της επικράτειας. Οι προσλήψεις του προσωπικού του γίνονται, όπως σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, από το ΑΣΕΠ και τα ΣΚΕΙΟΠΝΙ για το ιατρικό προσωπικό.Οι αποδοχές των εργαζομένων είναι ίδιες με τους εργαζομένους στα Νοσοκομεία ΕΣΥ.Επίσης το τιμολόγιο νοσηλείας και ιατρικών πράξεων είναι το ίδιο με τα Δημόσια Νοσοκομεία. Δέχεται ασθενείς όλων των ασφαλιστικών ταμείων, μη εξαιρουμένων και των οικονομικά αδυνάτων (απόρων).Εφημερεύει ισότιμα με τα άλλα Νοσοκομεία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1964 / 1991 και της υπ΄ αριθ. Υ4α / 18357 / 2003 (ΦΕΚ 439 / Β / 2003) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ετήσια επιχορήγηση του Δημοσίου δεν μπορεί να υπολείπεται της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στο Νοσοκομείο.
Παρ΄ όλα αυτά και κατά παράβαση της παραπάνω διάταξης, από την αρχή του έτους δεν έχει καταβληθεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καμία χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Επισημαίνεται, επίσης, πως τα τελευταία έτη οι επιχορηγήσεις προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για τη μισθοδοσία του προσωπικού, δεν ξεπέρασαν το 55 % και αυτό με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 6 μηνών, όταν τα άλλα νοσοκομεία επιχορηγούνται προκαταβολικά με ποσοστό 100 %.Ακόμη, σας πληροφορούμε ότι είναι το μοναδικό Δημόσιο Νοσοκομείο της χώρας, που μέχρι σήμερα, από την αρχή του χρόνου, δεν έλαβε καμία χρηματοδότηση από το ποσό των τριών χρηματοδοτήσεων, ύψους 1.074.852.837 €, που δόθηκαν σε όλα τα υπόλοιπα Νοσοκομεία.Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται αφού και με την υπ΄ αριθ. ΔΥ5α / οικ 30934 / 17-03-2011 απόφαση του Υ.Υ. & Κ.Α. έγινε κατανομή 80.000.000 € σε όλα τα Νοσοκομεία εκτός του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο ισοδύναμα Νοσοκομεία με το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ να έχουν λάβει το σύνολο της μισθοδοσίας του προσωπικού τους (τακτικές αποδοχές, υπερωρίες, εφημερίες, κ.λ.π.) και ποσά άνω των 50.000.000 € για πληρωμές προμηθευτών και άλλων υποχρεώσεων, έναντι μηδενικής χρηματοδότησης του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για μισθοδοσία προσωπικού και πληρωμή προμηθευτών. Για τους λόγους αυτούς το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ αδυνατεί πλέον να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζομένων και να εξοφλήσει υποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές.Υποχρέωση της πολιτείας είναι η στήριξη του Νοσοκομείου, όπως και τα άλλα Δημόσια Νοσοκομεία, άλλως σύντομα θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ενόψει των παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
1. Θα καταβληθεί το σύνολο της ετήσιας επιχορήγησης, που αφορά τη δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού, καθώς και τις καθυστερούμενες πληρωμές προηγουμένων ετών, όπως και στα άλλα δημόσια νοσοκομεία, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να μείνει απλήρωτο το προσωπικό του τον μήνα Απρίλιο και οι ασθενείς χωρίς φάρμακα και υγειονομικό υλικό για τη νοσηλεία τους;
2. Θα χρηματοδοτηθεί το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την εξόφληση των προμηθευτών των προηγουμένων ετών, καθώς και του πρώτου τριμήνου έτους 2011, που υπολογίζεται στο ποσό των 69.000.000 €, όπως πράξατε για τα άλλα Δημόσια Νοσοκομεία;

Η ερωτώσα βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή