Η Ελληνική Κυβέρνηση επιλέγει να επιβάλει συντελεστή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική παιδεία καθώς, κατά τη λογική της, το κόστος θα το επωμιστούν οι «προνομιούχες οικογένειες». Όμως, πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία ή πιστοποιητικά εξειδίκευσης τεχνικών και άλλων ειδικοτήτων σε πολίτες που καθόλου δεν μπορούν να χαρακτηριστούν προνομιούχοι και δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες εκπαιδευτικές υποδομές.

Η φορολόγηση αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και η Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλει ή να υποδείξει φορολογικά μέτρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη κυβέρνηση, θα μπορούσε να αποφευχθεί ο φόρος στη παιδεία, εάν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο ισοδύναμο.

Ένα σαφές ισοδύναμο προκύπτει από τα έσοδα των καταστημάτων ηλεκτρονικών παιχνιδιών VLTs, η ρύθμιση για τα οποία έχει υπογραφεί και παρά ταύτα δεν ενεργοποιείται εξαιτίας της διαφωνίας που προκύπτει μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει άμεσα το κράτος από την ενεργοποίηση του project υπολογίζονται στα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που θα ανέστελλε αμέσως την ανάγκη φορολόγησης της παιδείας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Η επιλογή για τη φορολόγηση της παιδείας και η μη ενεργοποίηση του άμεσου ισοδύναμου των VLTs βαρύνει την Επιτροπή ή την Ελληνική Κυβέρνηση;

Ποια θα είναι η στάση της Επιτροπής όταν, ενώ υπάρχουν προφανείς δυνατότητες εσόδων, η κυβέρνηση θα επιλέγει νέα υφεσιακά φορολογικά μέτρα;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν ζήτησε από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τον ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οι δεσμεύσεις της Ελλάδας, που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που συμφωνήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) τον Αύγουστο του 2015 δεν περιέχουν ειδικές διατάξεις για τον ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία. Η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Η εξαίρεση που αφορά το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση διατηρήθηκε σε ισχύ. Η γενική πράξη της 19ης Νοεμβρίου 2015, με την οποία θεσπίστηκε φόρος λαχειοφόρων αγορών, ειδικός φόρος κατανάλωσης για το κρασί και ορισμένες αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας, αναμένεται να συγκεντρωθούν σχεδόν 300 εκατ. ευρώ.