Στον τομέα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων και κρατών, μεσουρανούν και στην ΕΕ οι «Τρεις Μεγάλοι» οίκοι. Ο οίκος Standard & Poor's έχει μερίδιο αγοράς 40,42% στην ΕΕ, ενώ ακολουθεί ο οίκος Moody's με 34,67%. Ο οίκος Fitch βρίσκεται στην τρίτη θέση με μερίδιο αγοράς 16,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Η κατακραυγή για τους οίκους αξιολόγησης είναι πρωτοφανής, με τη μομφή ότι προκαλούν ή τουλάχιστον ενισχύουν την οικονομική κρίση και τη κρίση κρατικού χρέους ειδικότερα. Στον απόηχο σειράς υποβαθμίσεων ευρωπαϊκών χωρών, θεωρείται ότι ολόκληρες χώρες έμεναν αβοήθητες λόγω μη αξιόπιστων στοιχείων κάποιων ιδιωτικών οίκων αξιολόγησης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Κρίνει αναγκαία τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης, ο οποίος θα διασφαλίζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των στοιχείων, τα οποία θα προέρχονται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ίδια την Ευρώπη για σκοπούς αξιολόγησης των κρατών μελών και επιχειρήσεων;
— Ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο αυτού; Το σημερινό, ή κρίνει αναγκαία τη θέσπιση καινούργιου;