ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Θέμα: Η ως τώρα δυναμική των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αποτελεί το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Σύμφωνα και με το καταστατικό της, η εν λόγω εταιρία λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της χρηματοπιστωτικής και χρηματοδοτικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπό διαμόρφωση νέες οικονομικές συνθήκες, καθώς και την πολιτική και φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιθυμεί την προώθηση ανακυκλούμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων αντί των επιχορηγήσεων.
Στους στόχους της εταιρίας αναφέρεται ότι το ΕΤΕΑΝ θα στηρίξει όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, οιασδήποτε ηλικίας (υπό σύσταση, νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες) και των τριών τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των επιχειρήσεων που στοχεύουν σε δραστηριότητες και προϊόντα της νέας ζήτησης του 21ου αιώνα καθώς και σε βιώσιμες, κερδοφόρες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.
Το ΕΤΕΑΝ συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 1,7δις ευρώ, εκ των οποίων 1,5δις ευρώ αποτελούν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και περίπου 213 εκατ. ευρώ μετρητά.

Στη βάση των παραπάνω ο κ. Υπουργός ερωτάται:

1) Ποια είναι δυναμική που καταγράφουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει το ΕΤΕΑΝ στην ελληνική αγορά ως σήμερα.

2) Ποιός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το ΕΤΕΑΝ για τη χρηματοδότησή τους στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη;

3) Σκοπεύει το Υπουργείο να προωθήσει τα πακέτα του ΕΤΕΑΝ μέσω μίας εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή