Μετά την απάντηση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2021 στην τελευταία ερώτησή μου σχετικά με το σκάνδαλο του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Πολωνίας, Jarosław Kaczyński, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνησή του έχει αγοράσει το ισραηλινό λογισμικό δικτυοπαραβίασης(1). Παρότι ο ίδιος αρνείται ότι το λογισμικό έχει χρησιμοποιηθεί για τη στόχευση πολιτικών της αντιπολίτευσης, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μέλη της αντιπολίτευσης έχουν πέσει θύματα δικτυοπαραβίασης. Αυτό δημιουργεί περαιτέρω υποψίες ότι κυβερνήσεις της ΕΕ κατασκοπεύουν τους πολίτες τους και υπονομεύουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Την 1η Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου άκουσε μαρτυρίες θυμάτων αυτού του κυβερνοόπλου, που τεκμηρίωσαν περαιτέρω τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και της οργάνωσης Forbidden Stories (Απαγορευμένες Ιστορίες). Την επόμενη ημέρα αναφέρθηκε ότι το FBI ήταν πελάτης της NSO Group Technologies(2).

Τον Ιούνιο του 2021, ο Επίτροπος Reynders δήλωσε ότι θα δρομολογηθεί έρευνα σχετικά με τη χρήση του Pegasus στα κράτη μέλη.

Υπό το φως των ανωτέρω εξελίξεων, θα ήθελα να θέσω στην Επιτροπή τρία πιεστικά ερωτήματα:

1. Ποια συμπεράσματα προέκυψαν από την έρευνα της Επιτροπής;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να ακολουθήσει το παράδειγμα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και να εντάξει στη μαύρη λίστα την NSO Group;

3. Σχεδιάζει η Επιτροπή να λάβει πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της παράνομης παρακολούθησης με την κατάρτιση καταλόγου παράνομων λογισμικών παρακολούθησης, τη συνεχή επικαιροποίησή του και την παρότρυνση των κρατών μελών να τον χρησιμοποιούν για τη διασφάλιση πλήρους δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα;


(1) https://www.euronews.com/2022/01/07/poland-s-kaczynski-admits-country-bought-pegasus-but-denies-spying-on-opponents
(2) https://www.theguardian.com/news/2022/feb/02/fbi-confirms-it-obtained-nsos-pegasus-spyware