Η διαδικασία της προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας έχει, σύμφωνα με το Μνημόνιο, ξεκάθαρη αναπτυξιακή στρατηγική, με εργαλείο τη μείωση της φορολογίας και των επιβαρύνσεων των επενδύσεων και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Όμως, στην Ελλάδα η όλη λειτουργία και η νομοθέτηση της κυβέρνησης λειτουργεί στην αντίθετη κατεύθυνση. Μετά την επιπλοκή με τις μεγάλες καθυστερήσεις της επένδυσης στο Ελληνικό, έρχεται η καινούργια πρόταση νόμου για τις μεταφορές, στην οποία η ελληνικής έμπνευσης και εκτέλεσης καινοτόμος πλατφόρμα Taxibeat (σήμερα Beat) πλέον εντάσσεται υποχρεωτικά σε καθεστώς «εταιρείας ανάληψης μεταφορικού έργου». Αποτέλεσμα αυτού είναι να υποχρεωθεί να συνάπτει τουλάχιστον τριετείς συμβάσεις με οδηγούς και ιδιοκτήτες και να επιβαρύνεται πολλαπλάσια φορολογικά.

Ερωτάται ο αρμόδιος Επίτροπος:

— Ποια η θέση της Επιτροπής στα θέματα λειτουργίας των πλατφορμών τύπου Taxibeat και εάν, σύμφωνα με την κοινοτική πολιτική, πρέπει να θεωρούνται μεταφορικές εταιρείες.
— Η ένταξη κάθε καινοτομίας σε παραδοσιακές νομικές και φορολογικές νόρμες, όπως της Taxibeat, βοηθάει πράγματι την καινοτόμο επιχειρηματικότητα παρέχοντας κίνητρα ή αντικίνητρα;
— Ποια είναι η θέση της Επιτροπής για το νομοσχέδιο περί μεταφορών που η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων;