Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003552/2020
προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Brando Benifei (S&D), Evin Incir (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Tanja Fajon (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Marc Angel (S&D), Nora Mebarek (S&D), Pina Picierno (S&D), Evelyn Regner (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Eva Kaili (S&D), Milan Brglez (S&D), Patrizia Toia (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Dietmar Köster (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Sara Cerdas (S&D), Margarida Marques (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Robert Hajšel (S&D), Heléne Fritzon (S&D)

Στη Σαουδική Αραβία, παρά τις μικρές δευτερεύουσες βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί, τα δικαιώματα των γυναικών εξακολουθούν να είναι αυστηρά περιορισμένα. Τα άτομα που μάχονται για δικαιώματα των γυναικών αντιμετωπίζουν συχνά συλλήψεις και φυλακίσεις χωρίς να τους απαγγέλλονται κατηγορίες. Μολονότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας έχει άρει την απαγόρευση οδήγησης των γυναικών, από το 2018 περισσότεροι από 30 ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες, συνελήφθησαν και συχνά βασανίστηκαν, συχνά χωρίς επίσημες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών, οι Samar Badawi, Nassima Al-Sada και Loujain Al-Hathloul, γυναίκες που πολέμησαν ενάντια στο σύστημα της ανδρικής κηδεμονίας ή απλώς τόλμησαν να διεκδικήσουν ένα αξίωμα. Η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 36 κράτη μέλη του οποίου την επέκριναν δημόσια για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον Μάρτιο του 2019. Έχοντας αυτά υπόψη:

1. Σκοπεύει ο ΑΠ/ΥΕ να καλέσει, σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα, τις Σαουδικές αρχές να απελευθερώσουν τους ακτιβιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, να αποσύρουν τις κατηγορίες εναντίον τους και να θέσουν τέρμα σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις αυθαίρετες κρατήσεις και τα βασανιστήρια;

2. Είναι ο VP / HR έτοιμος να ασκήσει πίεση στις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για τον τερματισμό του συστήματος ανδρικής κηδεμονίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών στη Σαουδική κοινωνία;


Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003552/2020

Η ΕΕ έχει διατυπώσει επανειλημμένα την ανησυχία της για την παρατεταμένη κράτηση ακτιβιστριών στη Σαουδική Αραβία, τόσο στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου που διεξάγει με σαουδάραβες ομολόγους και σε πολυμερή φόρουμ, όπως, για παράδειγμα, στη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μαρτίου του 2020 στη Γενεύη(1).

Παράλληλα και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) επιδιώκει την ενίσχυση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Σαουδική Αραβία. Σε αυτό το πλαίσιο, τους τελευταίους μήνες η ΕΥΕΔ συνεργάζεται με τον πρόεδρο της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Σαουδικής Αραβίας και τον αναπληρωτή υπουργό της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων, σχετικά με την τύχη των κρατούμενων ακτιβιστριών και την παρακολούθηση δικών. Γενικός στόχος είναι να συνεχιστούν οι συνδιαλλαγές αυτές με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για τη βελτίωση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στη χώρα, ώστε να αντικατοπτρίζεται η πρόοδος που επιτυγχάνεται στον τομέα των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων.

Η σημαντική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προσπάθεια αυτή, όπως αποδεικνύεται από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο στο Ριάντ τον Φεβρουάριο του 2020, έχει καθοριστική σημασία ώστε να τεθεί εκ νέου το θέμα των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών στο κατάλληλο επίπεδο.

Η προστασία, η προώθηση και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας της ΕΕ με τη Σαουδική Αραβία. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να χρησιμοποιεί όλα τα διπλωματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της για να εκφράζει τις ανησυχίες της, όταν είναι αναγκαίο.
(1) https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/75884/hrc43-item-4-human-rights-situations-require-councils-attention-eu-statement_en